Verslag 2e digitale partnerbijeenkomst Omgevingsvisie centrumgebied Spijkenisse

Op 15 april vond een tweede digitale partnerbijeenkomst over de omgevingsvisie plaats. Partners met verschillende achtergronden (en soms ook belangen) gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van het centrum. Tijdens de bijeenkomst is zowel de KOERS als de concrete invulling die hieraan wordt gegeven in de omgevingsvisie besproken. In dit verslag leest u welke input is gegeven.