Vervangen van 20 km oude beschoeiingen biedt groene kansen inwoners

De komende 4 jaar vervangt de gemeente 20 kilometer aan beschoeiingen langs het water. Deze beschoeiingen liggen langs ruim 500 particuliere tuinen en bij een aantal watergangen (sloten en singels). Hierbij werkt de gemeente nauw samen met waterschap Hollandse Delta. Het waterschap en de gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de watergangen en de beschoeiing. Het vervangen van de beschoeiing is eind mei gestart.

Tijdens deze grote opdracht bieden de gemeente en het waterschap de inwoners uit het projectgebied een eerste aanzet om hun tuin te vergroenen. Op 16 juni gaven wethouders Jan Willem Mijnans en Igor Bal, samen met heemraad Anne Mollema, officieel de aftrap van dit beschoeiingsproject.

Groene kansen in de tuin

Het vervangen van de beschoeiingen is gelijk een goed moment om ook naar mogelijkheden te kijken voor het vergroenen van de tuinen. De omgevingsmanager komt namens de gemeente bij de inwoners in het projectgebied langs om de beschoeiing te beoordelen. Tegelijk adviseert de omgevingsmanager ook over mogelijke groene aanpassingen in de tuin. Aannemer Verkuil & Moree voert namens de gemeente de werkzaamheden aan de beschoeiing uit. Bewoners kunnen direct kleine aanpassingen aan hun tuin laten doen door de aannemer. Doel van de aanpassingen is om de tuin voor te bereiden op veranderingen van het klimaat. Bewoners kunnen bijvoorbeeld kiezen voor meer groen bij inlevering van tegels, voor een regenton of een insectenhotel. Daarnaast stimuleert de gemeente de bewoners om zelf nog meer maatregelen uit te voeren, eventueel direct met de aannemer. 

Omdat het klimaat verandert, moeten we extra maatregelen nemen. Maar onze omgeving beschermen tegen de gevolgen van extreem weer, kunnen we niet alleen. Een groene tuin helpt hier bij. Daarom helpen we als gemeente de inwoners graag op weg. En we zien nu al dat er enthousiaste bewoners in het projectgebied zijn, die deze kans daadwerkelijk aangrijpen.
Wethouder Igor Bal
Als groeigemeente hebben we te maken met een grote vervangingsopgave. We proberen die opgave zo goed mogelijk te koppelen aan onze maatschappelijke doelen als gemeente. Zo ook bij het vervangen van de beschoeiingen op deze locatie. In het kader “we zijn dan toch al in de tuin” kunnen we als beheerder van de gemeenschappelijke buitenruimte de koppeling maken met het vergroenen van de tuinen. Leuk voor de bewoners en tegelijk goed voor de biodiversiteit en de waterberging.
Wethouder Jan Willem Mijnans
De hulp van inwoners is belangrijk. Anders lukt het niet om de omgeving op tijd en voldoende te beschermen tegen het veranderende klimaat. Het waterschap zorgt dat sloten en singels meer regen kunnen opvangen en bij droogte vol genoeg staan. De ruim 750 inwoners van deze wijken kunnen samen een grote bijdrage leveren. Door meer groene tuinen en wijken hebben we minder wateroverlast of extreme droogte.
Heemraad Anne Mollema

Officiële openingshandeling woensdag 16 juni

Op woensdag 16 juni voerden wethouders Jan Willem Mijnans en Igor Bal, samen met heemraad Anne Mollema, een openingshandeling uit bij bewoners van drie adressen in de Maria Kleine Gartmanstraat in Spijkenisse. De bewoners kregen in ruil voor een tuintegel een product naar keuze om de tuin klimaatbestendig te maken.

Meer informatie over het beschoeiingsproject

Alle betrokken bewoners in het projectgebied worden persoonlijk geïnformeerd, voorafgaand aan het moment dat hun beschoeiing aan de beurt is. Daarbij komt de omgevingsmanager langs om de beschoeiing te beoordelen en te adviseren over mogelijkheden in de tuin. Voor meer informatie kunnen bewoners terecht op www.nissewaard.nl/beschoeiing.