Vrijwilligster bij Stichting Welzijn Ouderen ontvangt Nissewaardpenning

Mevrouw Van IJsselmuide-Copier ontving maandagmiddag uit handen van burgemeester Foort van Oosten een Nissewaardpenning vanwege haar enorme verdiensten de afgelopen jaren als vrijwilligster.

Mevrouw van IJsselmuide-Copier is vanaf 1983 zowel in wijkcentrum Noord als voor stichting Welzijn Ouderen actief in diverse vrijwilligersrollen. Zo heeft ze aan de wieg gestaan van een vrouwenpraatgroep, bij het opzetten en leiden van een kledingbeurs en organiseerde ze jarenlang verschillende keren per jaar de Ouderendag in wijkcentrum Noord. Naast een intensieve mantelzorgtaak van 1997 tot 2000 heeft ze voor stichting Welzijn Ouderen ook diverse andere activiteiten opgezet en begeleid. Vanaf 2006 is zij naast de organisator van de klaverjasslang in wijkcentrum Noord ook gastvrouw in ontmoetingsruimte MEI. Daarnaast is zij vanaf 1970 actief in Nissewaard als voorleesmoeder en zette zij zich in tijdens de Sinterklaasperiode.

Ondanks haar hoge leeftijd blijft ze zich actief inzetten voor het wel en wee van anderen in onze gemeente.

De Nissewaardpenning wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de medemens en daarmee de gemeenschapszin in de gemeente Nissewaard hebben bevorderd.