Wethouder Bal over de brugopeningsvoorspeller

Wethouder Igor Bal vindt de bereikbaarheid van de regio belangrijk. Daarom omarmt hij het initiatief om een brugopeningsvoorspeller te ontwikkelen. Automobilisten kunnen daarmee op basis van betrouwbare informatie een keuze maken voor de route die zij het beste kunnen volgen bij brugopeningen. De gedachten gaan hierbij op korte termijn uit naar bijvoorbeeld een betrouwbare app op de telefoon en daarna mogelijk integratie in navigatiesystemen. Naast de gemeente Nissewaard dragen het Havenbedrijf Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Rijkswaterstaat bij aan de ontwikkeling van deze informatiesystemen.