Wethouders tekenen High Five akkoord

Tijdens de High Five sportdagen voor de basisscholen ondertekenen alle wethouders van het college van B&W van Nissewaard op woensdag 19 september om 11.30 uur in het sportcentrum Halfweg het High Five akkoord. Met deze symbolische handeling geven de wethouders te kennen, dat zij de methodiek van High Five volledig onderschrijven. In vervolg hierop zullen ook andere betrokken organisaties en verenigingen het akkoord ondertekenen.

Methodiek

High Five is een methodiek die gelukkige en gezonde inwoners als doel heeft. Daarvoor richt de methodiek zich bij activiteiten op vijf thema’s: ontwikkeling, beweging, voeding, maatschappelijk en sociaal welzijn. De methodiek beoogt inwoners, verenigingen en organisaties met elkaar in contact te brengen en zo bij te dragen aan het algeheel welzijn van de inwoners van Nissewaard.

Kracht van High Five

De wethouders zien de kracht van de methodiek in. Zij onderschrijven niet alleen de uitgangspunten van High Five maar laten door hun aanwezigheid blijken dat High Five alle facetten van het gemeentelijk beleid raakt. Dat sluit aan bij de thema’s van High Five. Vanuit de gemeente zetten de combinatiefunctionarissen zich hier volledig voor in. Het High Five jaarprogramma van de gemeente Nissewaard richt zich met name op sport, cultuur, natuur en milieu. Daarnaast zetten ook veel verenigingen, scholen en organisaties zich hiervoor in. De verbinding en samenwerking tussen de diverse partners die hiermee onder de vlag van High Five ontstaat, draagt bij aan de leefbaarheid in Nissewaard.

Kick off tijdens Nationale Sportweek

De ondertekening vindt plaats in de kick off week van het nieuwe seizoen van High Five. Traditiegetrouw trappen de basisschoolkinderen het nieuwe seizoen van High Five af met een reeks sportdagen tijdens de Nationale Sportweek. Daar zorgen verenigingsleven, basisonderwijs, opleidingen, gemeente en andere (welzijns)organisaties samen voor een leerzame week voor de basisschoolkinderen van Nissewaard. Bijzonder is dat dit jaar ook twee scholen met speciaal onderwijs aansluiten bij de kick off.

High Five tegel

De gemeente Nissewaard waardeert de inzet van scholen en verenigingen die volgens de methodiek van High Five activiteiten organiseren met een High Five tegel. Verenigingen kunnen daarmee laten zien dat zij zich bewust zijn van hun bijdrage aan gelukkige en gezonde inwoners. Er zijn inmiddels al veel verenigingen die de tegel van de gemeente hebben ontvangen. Sporters en bezoekers zien zo direct dat deze vereniging zich niet alleen inzet voor de sport, maar ook voor de maatschappij.