Zelfbewoningsplicht in Nissewaard voor huizenkopers

De gemeente Nissewaard voert de zogenoemde zelfbewoningsplicht in voor alle nieuw te bouwen woningen tot de Nationale Hypotheek-grens (NHG-grens). Deze maatregel verplicht kopers van nieuwbouwkoopwoningen om daar ook zelf te gaan wonen. Zo biedt de gemeente starters, senioren en middeninkomens op de woningmarkt meer kansen op een betaalbare nieuwbouwwoning. Personen die deze woningen opkopen en vervolgens verhuren, weert de gemeente op deze manier van de woningmarkt.

Verhuren van nieuwbouwwoningen

Wethouder Jan Willem Mijnans is verheugd dat nu ook in Nissewaard speculatie door verhuren van nieuwbouwwoningen tegengegaan kan worden:

Koopwoningen blijven beschikbaar voor woningzoekenden voor wie deze bestemd zijn. Met deze maatregel gaat een langgekoesterde wens van de gemeenteraad in vervulling.

Wethouder Jan Willem Mijnans

Bij zelfbewoningsplicht mag de koper van de nieuwbouwwoning deze de eerste vier jaar na de koop niet verhuren. In de praktijk moet de koper gedurende vier jaar na oplevering zelf op het adres van de woning staan ingeschreven. Een woonruimte verhuren zonder toestemming van de gemeente kan de koper duur komen te staan. Boetes kunnen oplopen tot € 50.000,-. Het verkopen van de woning is wel toegestaan.

Landelijke maatregelen

Om de nieuwbouwwoningen beschikbaar te stellen en te houden voor de starters, senioren en middeninkomens zijn de afgelopen jaren landelijke maatregelen getroffen om speculanten op de woningmarkt te weren. In een aantal grote steden, zoals Rotterdam, is in 2022 de zelfbewoningsplicht ingevoerd. De gemeente Nissewaard voert de zelfbewoningsplicht ook voor Nissewaard in. Dit is in aanvulling op de al beschikbare maatregelen en blijft zich inzetten op het voorkomen van onwenselijk kamerverhuur in de bestaande woningbouw.