Zorgcampus Nissewaard wordt ‘Huis van de Toekomst’ op het gebied van zorg

Tot grote vreugde van onderwijsinstellingen, zorginstellingen en gemeente Nissewaard heeft minister Dijkgraaf van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun aanvraag voor een zorgcampus in Nissewaard goedgekeurd.

De samenwerkingspartners hebben met elkaar een overeenkomst ondertekend. Zij hebben afgesproken een belangrijk praktijkleercentrum neer te zetten op het gebied van zorg en innovatie; als het ware een ‘Huis van de Toekomst’ op het gebied van de zorg.

Technologie in de zorg

Het doel is om onderwijs, arbeidsmarkt en nieuwe technologie dichter bij elkaar te brengen. Om dit te realiseren ontwikkelen de projectpartners een innovatief en vernieuwend scholingsaanbod. Niet alleen kunnen studenten hier een gedegen zorgopleiding volgen, ook worden er diverse bij- en nascholingen aangeboden. Bijzonder is het ervaringsonderwijs: studenten kunnen met simulaties aan den lijve ondervinden hoe het is om in de rol van patiënt deze innovatieve zorg te krijgen. Zo kunnen bijvoorbeeld bij suikerpatiënten op afstand de bloedwaardes worden gemeten en beoordeeld. Of kunnen mensen met last van incontinentie luiers dragen die zelf een seintje afgeven wanneer ze ververst dienen te worden. Door de toegekende subsidie van het Investeringsfonds MBO van het ministerie van OCW én de subsidie vanuit de regio Zuid-Hollandse Delta kunnen er diverse innovatieve zorghulpmiddelen en scholingsmethodieken worden ontwikkeld.

Langgekoesterde wens

Wethouder Postma is blij dat een langgekoesterde wens voor een zorgcampus werkelijkheid wordt: “Deze brede samenwerking is belangrijk, om nu met elkaar de vraagstukken rondom het bieden van zorg en het invullen en behouden van banen op te pakken. Voor inwoners is het dankzij deze innovaties en goedgeschoolde zorgmedewerkers van de Zorgcampus mogelijk om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen én tegelijkertijd goede zorg te krijgen.” Regiomanager van Careyn, mevrouw Veenstra, onderschrijft de urgentie bij alle partijen rondom de aanpak van de huidige arbeidsmarktproblematiek. En volgens Gezina Trouw, kwartiermaker vanuit Zadkine, verbetert een Zorgcampus de kwaliteit van het onderwijs en de zorg: “het maakt onze regio nog aantrekkelijker voor studenten”. Wethouder Struijk valt hen tenslotte bij: “Met deze duurzame opleidingen en carrièreperspectieven op regionaal niveau blijft de regio een goede plek om een aantrekkelijke baan in de zorg te vinden, maar ook om te kunnen blijven wonen als je zorg nodig hebt.”

Partners in de Zorgcampus Nissewaard

De partners die ondertekend hebben zijn: Zadkine, Albeda, Hogeschool Rotterdam, SMC, Cohaesie, Careyn, Zuidwester, Antes Zorg, Catharina ToV, Humanitas, Argos Zorggroep, Pameijer en de gemeente Nissewaard.