Het omgevingsloket

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie
moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Net als bij een verbouwing staat ook in het nieuwe Omgevingsloket niet alles in één keer op de goede plek. Dat gaat even duren en soms gaat er iets fout. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe Omgevingswet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. De komende jaren wordt het Omgevingsloket steeds verbeterd en verder uitgebreid.

Het nieuwe Omgevingsloket vindt u via deze link (omgevingswet.overheid.nl )

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Vergunningcheck: In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Hiermee kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid en is daarmee vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die regelmatig aanvragen doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met uw gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen.

    Belangrijk
    In de eerste periode zal de vergunningcheck op het omgevingsloket helaas niet optimaal functioneren. Wilt u toch weten of voor uw plan een vergunning, of melding nodig is? Vraag het de gemeente via een concept verzoek. Dit dient u ook in via het Omgevingsloket.
  • Conceptverzoek: Eenvoudige en complexe plannen en vragen? De gemeente denkt graag vooraf met uw mee. Met een conceptverzoek kunt u bij de gemeente een plan voorleggen. We beoordelen dan of voor uw plan een vergunning nodig is. Ook beoordelen wij of uw plan wenselijk en haalbaar is. Het conceptverzoek is geen formele vergunningaanvraag, maar een stap daarvoor. Het conceptverzoek dient u in via het Omgevingsloket.overheid.nl. Dit kunt u kiezen bij stap7 'Verzoeken indienen'. Met deze optie wordt gecontroleerd of u de juiste informatie heeft ingevuld voordat u het verzoek definitief indient. Zo voorkomt u onnodige vertraging in de behandeling van het definitieve verzoek. U logt in met uw DigiD of eHerkenning en klikt na de vragen op ‘indienen concept verzoek’. Lees meer op de pagina conceptverzoek.
  • Aanvragen: hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U kunt ook aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.
  • Regels op de kaart: hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
  • Maatregelen op maat: hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
  • Mijn Omgevingsloket: hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten.

De verantwoordelijke instantie stuurt u berichten via de e-mail als u uw e-mailadres heeft opgegeven. Anders krijgt u de berichten via de post. Als particulier ontvangt u de berichten ook in uw Berichtenbox.

Heeft u hulp nodig bij het doen van de vergunningcheck, het opstellen van een aanvraag of melding, of wilt u een storing melden? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen ook terecht bij gemeente Nissewaard, tel. 14 0181.

Daarnaast kunt u ook het Helpcentrum raadplegen waar u antwoorden kunt vinden op veel gestelde vragen over het gebruik van het Omgevingsloket.

Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig? Heel gedetailleerde informatie over de stappen in het omgevingsloket leest u op de pagina van Informatiepunt leefomgeving.