Wat is de Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken
en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet bevat de regels voor alles wat
u buiten ziet, hoort en ruikt en geldt voor alle Nederlandse inwoners,
organisaties en bedrijven.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. Maar ook als u een boom gaat kappen of een inrit gaat aanleggen of een monument veranderen.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u

  • Het Omgevingsloket (omgevingswet.overheid.nl) is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee
te denken over plannen en projecten van de overheid (participatie). Zo kunnen
inwoners bijvoorbeeld van tevoren meedenken met de overheid en ontwikkelaars
over grote bouwprojecten.

Initiatiefnemers kunnen de plannen en projecten vooraf met de omgeving te bespreken. In sommige gevallen is de participatie ook verplicht.

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet?
Als de gemeente u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig.
U hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt
dat in principe volgens het oude recht. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig  zijn aangeleverd.

Nog meer weten over de omgevingswet? Lees dan verder op:
- Toolkitomgevingswet
- Iplo.nl

Neem contact op met uw gemeente als u meer informatie wilt over de Omgevingswet of hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wil aanvragen.

U kunt uw vraag mailen naar gemeente@nissewaard.nl onder vermelding van Omgevingswet ook kunt u bellen met de gemeente op 140181.