Bedrijf vestigen in Nissewaard

Voor het bedrijfsleven ligt de gemeente Nissewaard gunstig ten opzichte van het Rotterdamse Havengebied, de A15 en vormt het de toegangspoort van de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Nissewaard heeft 9 bedrijventerreinen met tal van uiteenlopende bedrijven, al dan niet georiënteerd op het Haven Industrieel Complex en zijn er enkele kantorenlocaties, onder andere nabij Metrostation Spijkenisse Centrum.

Naast het stadscentrum van Spijkenisse met 200 winkels, meer dan 50 horecagelegenheden en diverse culturele voorzieningen zoals een theater, heeft Nissewaard diverse winkelgebieden in de wijken en dorpen. Ook is er de succesvolle Woonboulevard Spijkenisse bij de oprit naar de Hartelbrug, makkelijk bereikbaar voor iedereen van binnen en buiten Nissewaard. In Nissewaard zijn circa 5.350 vestigingen met circa 23.500 banen gevestigd.

Interesse? Wij helpen u graag verder!

Heeft u interesse in ondernemen in Nissewaard? Onze accountmanagers helpen u graag verder. Daarnaast vindt u onder andere op fundainbusiness.nl en bedrijfspand.com een actueel overzicht van beschikbare bedrijfsruimte in Nissewaard.

Onze redenen waarom Nissewaard aantrekkelijk is voor ondernemers:

 • Gunstig gelegen ten opzichte van het Haven Industrieel Complex van Rotterdam.
 • Keuze uit diverse bedrijventerreinen.
 • Goede wegontsluiting via de A15 en de toekomstige Blankenburgverbinding (een nieuwe snelweg (de A24), die vanaf 2024 de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg verbindt).
 • Goede hotels en diverse congres- en vergaderfaciliteiten.
 • Centrumgemeente met winkels, scholen, sport, recreatie, wonen en zorg.
 • Goede en betaalbare woningen in diverse marktsegmenten.
 • Gemotiveerde beroepsbevolking.
 • Goede openbaar vervoersverbinding (metro) met Rotterdam en Schiedam.
 • Voorne-Putten is een netwerk van cultuur-historische kernen, natuur, watersport, fietsroutes en stranden.

Halfweg I t/m IV

Ligging: langs de Groene Kruisweg, nabij de afrit van de A15Bedrijvigheid: vooral bedrijven die gerelateerd zijn aan de Rotterdamse haven en de petrochemische industrie, zoals transport-, opslag- en technische installatiebedrijven

Molenwatering

Ligging: langs de Groene Kruisweg, nabij de afrit van de A15
Bedrijvigheid: technische installatiebedrijven en detailhandel (auto, boten, caravan)

Schenkel

Ligging: Theemsweg
Bedrijvigheid: handel en dienstverlening

Industriestraat

Ligging: langs de Hekelingseweg, aan de rand van het stadscentrum
Bedrijvigheid: handel en dienstverlening

Moleneind

Ligging: langs de Hekelingseweg
Bedrijvigheid: handel en dienstverlening

Harregat Zuidland

Ligging: Kerkweg en omgeving in Zuidland
Bedrijvigheid: transport en nijverheid

Polyanderweg

Ligging: Polyanderweg in Heenvliet
Bedrijvigheid: transport en nijverheid

Toekomstige ontwikkeling

Momenteel heeft de gemeente geen uitgeefbare bedrijfskavels. We onderzoeken de mogelijkheden om in de toekomst een bedrijvenpark te ontwikkelen, zodat er weer nieuwe bedrijfskavels uitgegeven kunnen worden.

Wilt u met de gemeente in gesprek over de toekomstige mogelijkheden voor uw bedrijf? Heeft u een bestaande locatie op het oog waar u vragen over heeft of zoekt u momenteel een ruimte om te ondernemen in een bestaand gebied? Neem dan contact op met de accountmanagers.

Metrostation Spijkenisse Centrum

Ligging: nabij Metrostation Spijkenisse Centrum Bedrijvigheid: dienstverlening, vooral gerelateerd aan gezondheid en welzijn

Groene Kruisweg

Ligging: langs de Groene Kruisweg, aan de rand van het stadscentrumBedrijvigheid: zakelijke en financiële dienstverlening

Het stadscentrum van Spijkenisse is een stadshart voor haar inwoners met een verscheidenheid aan voorzieningen. Met bijna 200 winkels, ruim 50 horecagelegenheden een theater, bibliotheek, centrum voor de kunsten, weekmarkt (en een casino) heeft het stadscentrum voor elk wat wils.

Nissewaard streeft naar een gezonde en duurzame winkelstructuur gecombineerd met een aantrekkelijk, leefbaar en toekomstbestendig centrumgebied. Het stadscentrum vormt een belangrijke voorziening voor Spijkenisse en geheel Nissewaard.

Om toekomstbestendig te zijn moet je altijd in beweging blijven en daarbij is samenwerking essentieel. Vastgoedeigenaren, de gemeente en ondernemers hebben daarom de handen ineengeslagen en een gezamenlijke aanpak opgesteld. Er is binnen het stadscentrum een samenwerking gegroeid tussen ondernemers, eigenaren en gemeente (het driepartijenoverleg).

Dit heeft geleid tot ideeën en ingrepen: nu is hét moment ontstaan om vervolgstappen te zetten die bepalend zijn voor de toekomst van het centrum. Hiervoor is een koersdocument opgesteld. Het document vindt u onderaan de tekst. Met het vaststellen van het koersdocument is de functionele toekomst van het centrum en de daarbij passende ruimtelijke opbouw en inrichting scherper geschetst wat leidt tot een centrum dat meer levensvatbaar, aantrekkelijker en duurzamer is.

Met als resultaat een compleet voorzieningenpakket (meer dan alleen winkels), een herkenbare structuur, aantrekkelijk verblijf door invulling panden en inrichting van de ruimte en een compact centrum waar de krimp goed wordt geleid.

Heeft u vragen over het plan van aanpak en de benoemde opgaven en projecten? Overweegt u te investeren in vastgoed of bent u van plan een onderneming te starten in het stadscentrum van Spijkenisse? Neem dan contact op met de accountmanager van het stadscentrum.

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) biedt ondernemers de mogelijkheid het initiatief te nemen om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun directe leef- en werkomgeving. Wat een vereniging van eigenaren is voor een gebouw, is de BIZ voor een bedrijventerrein of winkelgebied.

Bij voldoende draagvlak om een BIZ in te stellen betalen alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een bestemmingsheffing in (de BIZ-bijdrage) die wordt geïnd door de gemeente. De opbrengst wordt in zijn geheel uitgekeerd aan de stichting of vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De ambities worden opgenomen in een zogenoemd Businessplan of werkplan. Een BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van maximaal vijf jaar.

Er zijn 3 Bedrijveninvesteringszones in Nissewaard:

Mogelijkheden

Een BIZ biedt ondernemers en vastgoedeigenaren de kans om met gezamenlijke investeringen hun afgebakende terrein aantrekkelijker te maken. Denk hierbij aan:

 • het verbeteren van verkeersvoorzieningen en bewegwijzering
 • groenvoorziening
 • graffitiverwijdering en schoonmaak
 • verlichting
 • afvalinzameling
 • onderhoud en herstel van schade
 • brandveiligheid
 • het vergroten van de veiligheid met extra surveillance, hekwerken en camerabewaking

Meer weten?

Wilt u meer weten over BIZ? Neem dan contact op met onze accountmanagers.

Er worden regelmatig verzoeken gedaan om woonruimte te onttrekken voor een bedrijf aan huis. Het kan gaan om gehele onttrekking (woonhuis krijgt andere (bedrijfs-)functie) of een gedeeltelijke onttrekking (kamer van woonhuis krijgt andere (bedrijfs-)functie). In dit laatste geval behoudt het huis grotendeels haar woonfunctie. U kunt een verzoek indienen voor gedeeltelijke woononttrekking als:

 • De hoofdfunctie van de woning gehandhaafd blijft;
 • De bedrijfsactiviteiten geen afbreuk doen aan het woonklimaat;
 • De woning haar woonkarakter behoudt (geen reclameborden, geen parkeeroverlast, maximaal 30% van de woning, met een maximum van 25 m2 voor bedrijfsactiviteiten);
 • Het verzoek voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan of beheersverordening voor de betreffende wijk. Horeca en detailhandel zijn niet toegestaan.

  Verzoeken voor gehele woononttrekking worden slechts bij hoge uitzondering gehonoreerd. Bijvoorbeeld als het gaat om medische voorzieningen, waarvoor in de wijk geen betere locatie beschikbaar is. Dit wordt per geval kritisch bekeken.