Incidentele festiviteit

Voor het voorkomen en beperken van geluidsoverlast moet een horecaondernemer zich houden aan de geluidsnormen. Deze geluidsnormen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Nissewaard is het toegestaan om maximaal 10 keer per jaar een incidentele festiviteit te houden waarbij deze geluidsnormen niet gelden. Hiervoor moet de horecaondernemer minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de festiviteit deze melden bij de gemeente.

Een horecaondernemer kan voor een optreden met bijvoorbeeld livemuziek of een DJ, een incidentele festiviteit melden via het digitale formulier. Het melden van een incidentele festiviteit is gratis.