Social return

Heeft u een opdracht gekregen van de gemeente Nissewaard? Dan vragen wij u om u in te zetten voor kwetsbare groepen in de stad of de regio. Dat noemen we social return, voorheen Social Return on Investment (SROI).

Met social return draagt u bij aan het toekomstperspectief van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want iedereen verdient een eerlijke kans. Onze SROI-adviseur helpt u graag bij het vinden van een passende social return mogelijkheid. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u iets kunt betekenen voor de gemeente, regio Rijnmond en haar inwoners.

Als opdrachtnemer en opdrachtgever werken we samen aan social return. Ons doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven om deel te nemen aan de samenleving door duurzaam en waardevol werk te creëren. Duurzame uitstroom is belangrijk voor de gemeente als opdrachtgever en voor u als opdrachtnemer. Met het invullen van de social return-opgave is het goed om te kijken naar de raakvlakken met uw eigen bedrijfsvoering. Zodat de inzet op social return een investering in uw eigen organisatie is en we daarmee een win-winsituatie creëren.

U neemt als opdrachtnemer binnen zeven kalenderdagen nadat u de definitieve opdracht hebt gekregen contact op met onze SR(OI)-adviseur. De gemeente Nissewaard stelt een registratiesysteem ter beschikking waarin u de social return-invulling moet registreren. In het registratiesysteem is de realisatie van uw social return-opgave inzichtelijk. De gemeente Nissewaard werkt samen met het Regionaal Coördinatiepunt social return, zij voeren de controle en accordering van de opvoering uit.

De mogelijkheden om de social return-verplichting te realiseren zijn:

 1. Werken
 2. Leren
 3. Sociaal inkopen
 4. Maatschappelijke activiteiten
 5. Sociaal investeren
 6. Open sociale impact invulling

Een combinatie van deze mogelijkheden is toegestaan.

De mogelijkheden voor invulling en registratie van social return staan beschreven in de contractdocumenten die bij de aanbesteding horen. Te allen tijde zijn die mogelijkheden geldend.

 • U draagt bij aan een inclusieve regio; bijzondere werknemers krijgen een betere kans op de arbeidsmarkt.
 • U geeft invulling aan uw rol als maatschappelijk verantwoord ondernemer.
 • Uw bedrijf is een sociale verbinder in de regio Rijnmond.
 • Als inclusief werkgever bent u een aantrekkelijke partner voor gemeenten, ook als het gaat om (nieuwe) opdrachten.
 • U investeert in de toekomst van uw bedrijf; medewerkers hebben het potentieel om door te groeien tot zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers.

Voor meer informatie kunt u mailen naar SROI@nissewaard.nl.