Beheer bruggen

In Nissewaard staan 278 bruggen, 8 viaducten en fietstunnels, 161 keermuren, 38 steigers, 25 geluidschermen en vlonders en 136 trappen. De gemeente beheert en onderhoudt deze 647 zogenaamde civieltechnische kunstwerken. Hun belangrijkste functie? Ze zorgen voor de veiligheid en een optimale verbinding tussen de wijken. De Spijkenisserbrug, de Hartelbrug en de Botlekbrug vallen niet onder het beheer van de gemeente. Deze vallen onder de verantwoording van Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland. Bruggen en andere civieltechnische kunstwerken in het buitengebied vallen ook niet onder ons beheer.

fietsers op brug

Inspectie

De civieltechnische kunstwerken worden onderhouden en om de 4 jaar geïnspecteerd. Uit de inspectie wordt een onderhoudsplan opgesteld met bijhorende kosten. Hierin staat ook wat er vervangen wordt. Een nieuwe brug wordt waar mogelijk met duurzame materialen gebouwd met een betonnen landhoofd, metalen leggers en leuning en composieten dek. Het kan voorkomen dat een brug wordt verwijderd en niet meer terugkomt. Bijvoorbeeld omdat er 300 meter verderop reeds een andere overgang ligt. Ook de reiniging is onderdeel van het onderhoudsplan. Dit gebeurt om de 3 tot 4 jaar.

Vervanging bruggen

Voor 22 bruggen is een vervangingsplan opgesteld. Inmiddels zijn er 19 bruggen vervangen. Het komende jaar worden nog 3 bruggen vervangen: Brug Hudsonpad, Brug Trompetpad en Brug Componistenpad - Verdilaan.

Melding maken

We proberen alle zaken in de openbare ruimte schoon en veilig te houden. Is er iets niet in orde? Bijvoorbeeld een storing of een schade? Maak dan een melding via Melding Openbare Ruimte.