Beheer bruggen

In Nissewaard bevinden zich 278 bruggen, 8 viaducten en fietstunnels, 161 keermuren, 38 steigers, 25 geluidschermen, meerdere vlonders en 136 trappen. De gemeente beheert en onderhoudt deze 669 zogenaamde civieltechnische kunstwerken. Hun belangrijkste functie? Ze zorgen voor de veiligheid en een optimale verbinding tussen de wijken. De Spijkenisserbrug, de Hartelbrug en de Botlekbrug vallen niet onder het beheer van de gemeente. Deze vallen onder de verantwoording van Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland. Bruggen en andere civieltechnische kunstwerken in het buitengebied vallen onder Het Waterschap en Staatbosbeheer.

fietsers op brug

De civieltechnische kunstwerken worden onderhouden en om de 4 jaar geïnspecteerd. Uit de inspectie wordt een onderhoudsplan opgesteld met bijhorende kosten. Hierin staat ook wat er vervangen wordt. Een nieuwe brug wordt waar mogelijk met duurzame materialen gebouwd met een betonnen landhoofd, metalen leggers en leuning en houten dek. Het kan voorkomen dat een brug wordt verwijderd en niet meer terugkomt. Bijvoorbeeld omdat er 300 meter verderop reeds een andere overgang ligt. Ook het reinigen van bruggen en andere civieltechnische kunstwerken is onderdeel van het onderhoudsplan.

De komende vier jaar (2022-2026) worden 54 fiets- en voetgangersbruggen vervangen.
Deze bruggen liggen voornamelijk in Spijkenisse, één van deze bruggen ligt in Heenvliet.
GKB realisatie BV heeft de opdracht namens de gemeente ontvangen en is inmiddels met de voorbereidingen begonnen. Deze voorbereidingen vinden plaats tot eind van het jaar.

De daadwerkelijke uitvoering van het verwijderen en het plaatsen van de nieuwe bruggen zal in 2023 starten. Enkele weken voordat de bestaande brug wordt vervangen, worden de direct omwonenden middels brieven geïnformeerd.

De nieuwe bruggen worden uitgevoerd in staal met een houten dek. Deze duurzame bruggen hebben minimaal onderhoud nodig (de eerste 10 jaar onderhoudsvrij). De stalen constructie inclusief het houten dek gaat minimaal 50 jaar mee.

Brug tekening

We proberen alle zaken in de openbare ruimte schoon en veilig te houden. Is er iets niet in orde? Bijvoorbeeld een storing of een schade? Maak dan een melding via Melding Openbare Ruimte.