Bernisseboek: Dromen over de toekomst van Oud Hoenderhoek en het Bernissegebied

De Bernisse vormt de kern van een prachtig recreatiegebied met volop natuurschoon. Rust, ongerept groen en toegang tot het water vormen het karakter van het gebied. Op een aantal plekken biedt de verblijfskwaliteit echter ruimte voor verbetering: het gebied is onvoldoende aantrekkelijk en uitnodigend. In de polder van Oud Hoenderhoek, aan de oever van de Bernisse waar in het verleden La Campagne zat, is ruimte ontstaan voor een nieuwe invulling. De wens is om deze plek samen met betrokkenen en geïnteresseerden - en stap voor stap - te doen herleven.

De gemeente Nissewaard heeft STIPO gevraagd om de economische, recreatieve en ecologische potenties en de marktvraag voor het Bernissegebied, en meer specifiek de locatie Oud Hoenderhoek in kaart te brengen. Dit BERNISSEBOEK is het resultaat van een intensief co-creatie traject waarmee de kennis en kansen voor het Bernisse-gebied zijn opgehaald en door STIPO zijn gebundeld, mede namens de vele betrokkenen die de afgelopen periode hebben meegewerkt.

11 MB
Bernisseboek