Honden uitlaten

Er zijn uitlaatstroken en uitrenvelden. In de uitlaatstroken geldt geen opruimplicht. De uitlaatstroken worden door de gemeente schoongemaakt. De uitlaatstroken worden met groene borden aangegeven.

Op de uitrenvelden mag u uw hond los laten lopen. Hier geldt wel een opruimplicht. Er staan afvalbakken waar u de hondenpoep in kunt doen. De uitrenvelden worden met gele borden aangegeven.

Binnen de bebouwde kom geldt overal een aanlijn- en opruimplicht, tenzij anders staat aangegeven. Daarbij geldt een verbod voor honden op speelplekken en sportveldjes.

Waar zijn de uitlaatstroken en uitrenvelden?

U kunt op de plattegronden hieronder zien waar u de uitlaatstroken en uitrenvelden in uw buurt kunt vinden.