Onkruidbeheersing

We willen een nette openbare ruimte. Daarom zorgt de gemeente onder andere voor het beheersen van onkruid op de verhardingen. Dat wil zeggen dat we het onkruid tussen de tegels en klinkers, langs randen en op wegen en parkeerplekken onder controle houden. We houden de verhardingen netjes, zodat het onkruid niet de overhand krijgt.

Dit doen we met gericht onderhoud. Dat betekent dat we op sommige plekken vaker komen dan op andere en dat er bijvoorbeeld in het voorjaar voor een korte periode wat meer onkruid staat dan in andere seizoenen. De verhardingen zijn dus niet altijd helemaal vrij van onkruid, dat zou te duur worden.

We willen natuurlijk geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken om onkruid tegen te gaan. Dat is gelukkig ook al een tijd niet meer toegestaan. Onkruid verwijderen op verharding is daarmee wel lastiger dan vroeger. We moeten bijvoorbeeld eerder in het seizoen in actie komen en regelmatiger het onkruid aanpakken.

Dit doen we met milieuvriendelijkere methoden, zoals behandelingen met heet water, hete lucht of borstels. Hierdoor zal het plantje uiteindelijk uitputten en komt het niet of minder snel terug. Ook direct na het behandelen van het plantje, blijven er altijd wortels zitten, ligt er nog zaad of zijn er alweer nieuwe kiempjes die gaan groeien. Daarom is het nodig dat we regelmatig het onkruid aanpakken.

Meestal gebruiken we heet water voor de onkruidbeheersing. Dat is een effectieve methode waarbij het onkruid als het ware gekookt wordt en afsterft. Bij grotere vervuiling is het soms nodig om te borstelen om zo de onkruidlaag weg te schrapen. Ook is goed vegen belangrijk. Zo voorkomen we dat er een voedingsbodem ontstaat voor nieuw onkruid. Daarom vegen we de straatgoten ook regelmatig. Rondom paaltjes of op verkeersgeleiders wordt hete lucht gebruikt.

Er zijn meerdere niveaus waarop onkruid beheerst kan worden. De eisen op begraafplaatsen, bij oorlogsmonumenten, trouwlocaties en nabij winkelcentra zijn hoger dan in de wijk of op bedrijventerreinen. De gemeente heeft ervoor gekozen daarin breder (gedifferentieerd) te kijken, waarbij het algemene beeld in de wijk of een kern goed is. Voor de meeste locaties geldt dat wanneer deze meer in het zicht liggen, deze meer aandacht krijgen. Daar waar minder onkruidgroei in het zicht is, geldt er een wat lager niveau. In vaktermen betekent dat dat de beeldkwaliteit gemiddeld tussen niveau A en B ligt.

Onze opzichters zien erop toe dan het totale beeld van bijvoorbeeld een woonwijk altijd netjes is, zelfs als we de ene plek in de wijk vaker behandelen dan de andere. De beeldkwaliteit moet dus goed zijn. Is dit niet het geval? Dan schakelt de opzichter één op één met de aannemer over de beeldkwaliteit. Door deze directe aansturing kunnen we het onkruid goed beheersen.

De gemeente is in april 2022 overgestapt op de gerichte aanpak voor onkruidbeheersing en is hiervoor een samenwerking aangegaan met Van Hennik uit Zuidland voor zes jaar.

We proberen alle zaken in de openbare ruimte schoon en veilig te houden. Is er iets niet in orde? Maak dan een melding via Melding Openbare Ruimte.