Verslag co-creatiesessies Omgevingsvisie centrumgebied Spijkenisse

In de omgevingsvisie voor het centrumgebied van Spijkenisse willen we oplossingsrichtingen aanreiken voor uitdagingen die nu en in de toekomst op ons pad komen. En kansen benutten die ons verder brengen. Niet alleen op het gebied van ruimtelijke aspecten, maar ook in relatie met sociale aspecten. Welke oplossingsrichtingen er zijn? Daarover zijn we in januari en februari in 4 digitale bijeenkomsten met onze partners in gesprek gegaan.

De bijeenkomsten vonden plaats rondom de volgende thema’s:

1. Sociale aspecten (28 januari ‘21)

2. Ruimtelijke ontwikkelingen (2 februari ’21)

3. Milieu, gezondheid en veiligheid (2 februari ‘21)

4. Bestuurlijke samenwerking (4 februari ‘21)

Verslag

Hieronder kunt u het verslag nalezen.