Verslag gesprek JongerenPanel Omgevingsvisie centrumgebied Spijkenisse

De jeugd heeft de toekomst. Daarom heeft op 18 januari 2021 een gesprek plaatsgevonden met het JongerenPanel van de gemeente Nissewaard. Aan de hand van stellingen hebben zij hun behoefte, wensen en ideeën voor de leefomgeving in het centrumgebied meegegeven. De input is in dit verslag opgenomen. Aanvullend op het gesprek heeft het JongerenPanel gezamenlijk aangegeven welke ideeën en oplossingen zij zien voor een toekomstbestendig centrum. Ook deze kansen zijn in dit verslag verwerkt. U kunt hieronder het verslag downloaden.