Verstopt riool

Heeft u een verstopt riool? Onderzoek dan eerst of het probleem in huis zit. Loopt het water in de afvoeren niet weg? Dan is waarschijnlijk de lozing verstopt. U belt dan met de gemeente om uit te laten zoeken waar in de leiding de verstopping zit. De gemeente onderzoekt het riool. Al zit de verstopping buiten de erfgrens, laat de gemeente het riool ontstoppen of de huisaansluiting repareren als dit nodig is.

Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen  en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting wordt tot aan uw erfgrens door de gemeente aangelegd. U kunt een rioolaansluiting schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Riool verstopt: controleer afvoeren

U onderzoekt eerst zelf of het probleem in huis zit. Controleer afvoeren van toiletten, de keuken, wastafels en douches.

  • Loopt bij een van de afvoeren het water wel weg? Dan zit het probleem bij een ander afvoer bij u in huis. U kunt in dat geval zelf een loodgieter inschakelen
  • Loopt nergens het water weg? Dan is waarschijnlijk de lozing verstopt. Dan moet u eerst laten uitzoeken in welk deel van de leiding de verstopping zit. Hiervoor belt u met de gemeente 14 0181

Verstopping op eigen terrein

Blijkt de verstopping onder uw eigen terrein te zitten? Dan moet u het probleem zelf verhelpen, of hiervoor een loodgieter inschakelen. Dit betaalt u zelf. Heeft u een loodgieter laten komen voordat u met de gemeente belt? Dan vergoedt de gemeente de kosten voor de loodgieter niet. Ook niet als de verstopping in het deel van de openbare ruimte zit.