Verstopt riool

Ligt het verstopte riool onder de openbare weg? Of is er wateroverlast op straat door een verstopte put? Meld dit dan bij de gemeente.

Voor een verstopping in huis of op eigen terrein moet u zelf aan de slag:

  • Bel een loodgietersbedrijf of de eigenaar/beheerder van uw woning. De loodgieter kan zien of de verstopping binnen uw huis of op uw eigen terrein is.

  • Is de verstopping in uw woning of op eigen terrein? Dan moet de eigenaar van de woning de verstopping op lossen.

  • Stelt de loodgieter vast dat de verstopping in het gemeenteriool is? Doe dan een melding bij de gemeente.

  • Een rioollucht in huis? Bel eerst een loodgieter, deze kan voor u vaststellen wat het probleem is.

  Als u huurder bent, neem dan contact op met de verhuurder. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering.

  Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot 0,5 meter buiten uw perceelgrens. Alles wat daarbuiten ligt is gemeentegrond. U kunt het ontstoppingsstuk op de erfgrens opgraven, maar u kunt ook contact opnemen met een loodgieter of ontstoppingsbedrijf. Die onderzoekt de oorzaak van de verstopping en zal deze verhelpen als de verstopping zich op uw terrein bevindt. De loodgieter mag geen problemen op gemeentegrond oplossen. Schakelt u zonder toestemming van de gemeente een bedrijf in? Dan betaalt u die kosten zelf, ook als achteraf blijkt dat de verstopping in gemeentegrond zat.

  Verstoppingen in het riool in de openbare ruimte kunt u bij ons melden via een melding openbare ruimte. Wij komen bij u langs om te kijken wat de oorzaak is en komen de verstopping oplossen. Voordat de ontstopping in gang wordt gezet ondertekent u eerst ons opdrachtformulier. Hiermee geeft u opdracht om de verstopping op te lossen.

  Zit de verstopping toch op uw eigen terrein? Of is een hoofdriool verstopt geraakt doordat u het riool in uw huis of op eigen terrein verkeerd gebruikt? Dan moet u de kosten betalen.

  Het riool is aangelegd voor het afvoeren van vuil water van uw douche, wc of gootsteen. Om te zorgen dat ons riool goed werkt, is het belangrijk dat het riool niet verstopt of beschadigd raakt. Gooi daarom geen (vloeibaar) frituurvet en reinigingsdoekjes, maandverband, motorolie, kleding, condooms en bouwafval in het riool. Ook is het beter om geen auto’s te wassen op straat. Schrob de stoep en uw balkon niet met chloor of zeep. En gebruik geen onkruidbestrijdingsmiddelen. Dit is schadelijk voor het milieu. Zie voor meer informatie Wat mag u wel en niet door het riool spoelen?

  Zomaar afvalwater of grondwater lozen is verboden. Dit kan slecht zijn voor het milieu en de gezondheid. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden, voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan. Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt? Doe de vergunningcheck bij het omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een vergunning aanvragen of een melding doen.