Bezwaar parkeerboete

Als u parkeert zonder te betalen of u betaalt te weinig, dan kunt u een parkeerboete krijgen. Deze boete heet ook wel naheffingsaanslag parkeerbelasting. Normaal betaalt u namelijk parkeerbelasting via een parkeerkaartje, parkeervergunning of bezoekerspas. Nadat de parkeercontroleur de naheffingsaanslag bij uw voertuig heeft achtergelaten, ontvangt u thuis een kennisgeving waarmee u de naheffingsaanslag kunt betalen. Als u vindt dat deze parkeerboete onterecht is, dan kunt u online bezwaar maken.

Voorwaarden

U kunt bezwaar maken als:

  • U wel een geldig parkeerbewijs heeft.
  • U niet de eigenaar bent van het voertuig en u dit kunt aantonen met een vrijwaringsbewijs.
  • Uw voertuig op het tijdstip van het opleggen van de boete op een andere locatie was en u dit kunt aantonen.

Bezwaar maken

U kunt hierboven online bezwaar maken tegen de parkeerboete (naheffingsaanslag). U heeft uw DigiD nodig. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken via het formulier Bezwaarschrift Parkeerbelastingen. Bezwaar maken moet binnen 6 weken nadat u de parkeerboete heeft ontvangen. Vermeld de volgende zaken:

  • Uw naam en adres 
  • De dagtekening van uw bezwaarschrift
  • Het nummer van de parkeerboete waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u het niet eens bent met de parkeerboete
  • Uw telefoonnummer
  • Uw handtekening (DigiD)

Heeft u wel een geldige parkeerkaart? Stuur deze mee met uw bezwaarschrift. De gemeente accepteert geen kopie van de parkeerkaart. U kunt de bijlagen digitaal toevoegen aan uw bezwaar. U kunt het bezwaarschrift en de bijlagen ook per post verzenden:

Gemeente Nissewaard
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. U moet zich houden aan de termijn van betaling, ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend. U moet dus op tijd de boete betalen. Is uw bezwaar gegrond verklaard, dan krijgt u het bedrag terugbetaald.

Overmacht of bijzondere situatie

Kreeg u een parkeerboete terwijl u iemand met uw auto moest wegbrengen naar een spoedeisende ziekenhuisopname of een spoedeisend huisartsbezoek? Als u overmacht kunt aantonen met een artsenverklaring, kan uw parkeerboete ingetrokken worden.

Beroep aantekenen

Een bezwaarschrift wordt formeel gegrond of ongegrond verklaard. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen. Hoe u dit moet doen, staat in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Boete bij verkeersovertreding

Voor een verkeersovertreding, zoals foutparkeren of te snel rijden, krijgt u een zogenaamde Aankondiging van beschikking (Mulder-beschikking). Deze boete betaalt u aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U ontvangt een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau. Bezwaar maken kan niet bij de gemeente, maar u kunt in beroep bij het Openbaar Ministerie. Lees meer over verkeersboetes op rijksoverheid.nl.