Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u langdurig ziek of gehandicapt, ervaart u problemen bij het lopen en maakt u gebruik van een auto? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een (Europese) gehandicaptenparkeerkaart.
Met deze kaart kunt u onder andere parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Per 1 januari 2024 kan de gehandicaptenparkeerkaart alleen nog digitaal aangevraagd worden.

Bestuurderskaart (B)

Bent u gehandicapt en bestuurt u de auto zelf? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Met de bestuurderskaart kunt u in gemeente Nissewaard gratis parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats en in de parkeervakken overal in de stad. Als u parkeert in een parkeergarage, de parkeerplaats bij het ziekenhuis of andere terreinen die met een slagboom zijn afgesloten kunt u niet gratis parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden. De bestuurder kan de kaart dus voor elk voertuig gebruiken. De kaart is wel persoonsgebonden.

Passagierskaart (P)

Als u door uw handicap afhankelijk bent van vervoer van anderen, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. U rijdt dan niet zelf auto maar bent passagier. Met de passagierskaart kunt u in de gemeente Nissewaard gratis parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats en in de parkeervakken overal in de stad. Als u parkeert in een parkeergarage, de parkeerplaats bij het ziekenhuis of andere terreinen die met een slagboom zijn afgesloten kunt u niet gratis parkeren. De kaart is persoonsgebonden.

Gecombineerde kaart (B+P)

Deze kaart is geschikt als u zowel bestuurder als passagier bent. De gecombineerde kaart is persoonsgebonden.

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont in de gemeente Nissewaard.
  • U bent langdurig ziek (langer dan 6 maanden) of blijvend gehandicapt.
  • U kunt niet meer zelfstandig 100 meter lopen. Ook niet met een rollator of ander hulpmiddel
  • U heeft een auto of brommobiel
  • U rijdt zelf of u bent passagier*

* Er zijn overige voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier:

  • U bent als passagier continu afhankelijk van hulp van de bestuurder bij het lopen buitenshuis of u zit permanent in een rolstoel

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart digitaal aanvragen. Na het invullen van het formulier volgt de betaling van de leges. Wanneer u de leges betaald heeft, zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.

Wanneer u de aanvraag afbreekt en de leges niet betaalt, zullen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Na het indienen van de aanvraag en betalen van de leges zullen de leges niet meer terug betaald worden.

  • De aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart kost € 89,60
  • De aanvraag voor een duplicaat kost € 53,80

Houdt u er rekening mee dat de behandeling van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart een wachttijd kent.

U ontvangt een bericht wanneer u naar het stadhuis kunt komen voor het maken van uw gehandicaptenparkeerkaart. Neem uw pasfoto dan mee en vergeet dan niet uw handtekening te plaatsen op uw parkeerkaart. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

De gehandicaptenparkeerkaart is meestal 5 jaar geldig. Afhankelijk van uw beperking kan de gehandicaptenparkeerkaart ook voor een kortere periode worden afgegeven. Na afloop van de periode kunt u opnieuw een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in heel Nederland en in de meeste Europese landen. In Nissewaard kunt u uw auto gratis parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats en in de algemene parkeervakken. Als u parkeert in een parkeergarage, de parkeerplaats bij het ziekenhuis of andere terreinen die met een slagboom zijn afgesloten kunt u niet gratis parkeren.

Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u een vervangende kaart (duplicaat) aanvragen. Dit duplicaat is net zo lang geldig als de vermiste, gestolen of beschadigde kaart. Het is niet noodzakelijk dat u aangifte doet bij de politie. U kunt ook uw duplicaat online aanvragen.