Gladheidbestrijding

Hevige sneeuw en gladheid kunnen (grote) problemen in het verkeer veroorzaken. Het bestrijden van gladheid is een taak waarvoor de gemeente en de inwoners samen verantwoordelijk zijn. Nissewaard heeft een inspanningsverplichting voor het bestrijden van gladheid en het sneeuw- en ijsvrij maken van (hoofd)wegen, (hoofd)fietspaden en belangrijke verblijfsgebieden. Hoe wij dit uitvoeren staat in het gladheidbestrijdingsplan. Reinis voert in opdracht van de gemeente de gladheidbestrijding uit.

Kijk voor meer informatie op reinis.nl/gladheidbestrijding.

Inwoners en gebruikers van gebouwen kunnen de toegang en de stoep voor het gebouw over een breedte van twee meter ijs- en sneeuwvrij maken. Wanneer dat niet mogelijk is kunt  u ervoor zorgen dat de gladheid voldoende wordt bestreden, bijvoorbeeld door zout te strooien. Ook kunt u een steentje bijdragen om mensen uit uw omgeving, die bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn, te helpen met het sneeuwvrij maken van hun stoep.

Als inwoner van Nissewaard kunt u, zo lang de voorraad strekt, met uw afvalpas strooizout afhalen bij de stadswerf aan de Mosterweg. U moet hiervoor zelf een emmer of een zak voor meenemen. Wilt u een extra zak/emmer meenemen voor een ander, dan dient u de afvalpas van die persoon mee te nemen. Maximaal 10 liter per persoon per keer.

In het gladheidbestrijdingsplan beschrijft de gemeente hoe zij als wegbeheerder de gladheid wil bestrijden.

U kunt de strooiroutes in Nissewaard per kern bekijken op reinis.nl/gladheidbestrijding.