Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg in de gemeente Nissewaard? En wijkt u daardoor af van de aangewezen wegen in de gemeente voor bijvoorbeeld laden en lossen? Dan kunt u daarvoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

De ontheffing kan worden verleend als dat nodig is voor het laden en lossen. De ontheffing kan worden geweigerd in verband met de openbare veiligheid. Op de ontheffing komt te staan langs welke weg u de gevaarlijke stoffen mag vervoeren. Aan de ontheffing kunnen beperkingen of voorschriften worden verbonden. Ook kan de ontheffing gewijzigd of ingetrokken worden, bijvoorbeeld:

  • Als blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.
  • Als voorschriften of beperkingen niet in acht genomen worden.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaar kunnen opleveren door bijvoorbeeld ontploffing of doordat ze brandbaar, giftig, bijtend of potentieel zelfontbrandend zijn. Voorbeelden zijn ammoniak, vuurwerk, chloor en buskruit.

Voor het aanvragen van een ontheffing neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14 0181.

Voor het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen zijn de volgende wegen en weggedeelten in Spijkenisse aangewezen:

  • Hartelweg
  • Groene Kruisweg (gedeeltelijk)
  • Malledijk
  • Laanweg
  • Puntweg
  • Hofweg
  • Wattweg
  • Lorentzweg

Deze route maakt vervoer mogelijk van gevaarlijke stoffen via de Hartelweg naar de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen op het bedrijventerrein Halfweg. Bekijk de route op onderstaande kaart.