Uitweg aanleggen (in- of uitrit)

Voor het aanleggen of veranderen van een Uitweg (in- of uitrit) moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Als de uitweg aansluit op een weg van de gemeente Nissewaard, dan gaat de gemeente over de aanvraag. Als de weg van de provincie Zuid-Holland is, of van het Waterschap Hollandse Delta dan gaat de gemeente niet over de aanvraag.

Wanneer u wel een vergunning nodig heeft kunt u deze aanvragen op omgevingsloket.nl

U krijgt daar een overzicht van wat u moet aanleveren. U kunt ook vooraf informeren bij de gemeente via het telefoonnummer 14 0181.

Voor de aanvraag heeft u DigiD nodig. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een uitweg moet u de volgende bijlagen aanleveren:

  • Situatietekening (waar wilt u de uitweg?)
  • Plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie met in- of uitrit en maatvoering (hoe groot wilt u de uitweg?)
  • Kleurenfoto’s van de bestaande situatie, woning of perceel, aangrenzende percelen en eventuele soortgelijke situaties

Afhankelijk van de aanvraag en de situatie kunnen extra gegevens nodig zijn.

U betaalt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning leges. Deze kosten (of een deel daarvan) betaalt u ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of ingetrokken. U betaalt daarnaast een apart bedrag voor het laten aanleggen van de uitweg. U kunt voor het aanleggen van de uitweg een offerte aanvragen bij de gemeente. Neem hiervoor telefonisch contact op met 14 0181

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend. Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op officielebekendmakingen.nl.