Vrachtwagen parkeren

  • Er is een wachtlijst voor het aanvragen van een abonnement. Als u een abonnement aanvraagt, komt u ook de wachtlijst. Zodra er een plaats beschikbaar is, neemt de gemeente contact met u op.

Er zijn twee parkeerterreinen in de gemeente Nissewaard waar vrachtwagens 's nachts geparkeerd mogen staan.

  • Op het terrein aan Meeuwenoordlaan in Zuidland mogen 24 uur per dag vrachtwagens (eventueel) met oplegger geparkeerd staan. Losse trailers/opleggers zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan hier te overnachten. Het terrein is vrij en gratis toegankelijk.
  • Om aan de Mosterweg in Spijkenisse te parkeren, moet u betalen. U kunt ook een abonnement afsluiten om een vrachtwagen aan de Mosterweg in Spijkenisse te parkeren. Ook hier mogen 24 uur per dag vrachtwagens (eventueel) met oplegger geparkeerd staan. Losse trailers/opleggers zijn niet toegestaan. Ook hier mag u niet overnachten. Op deze parkeerplaats is in kleur speciale belijning aangebracht die aangeeft welke voertuigen op welke plaatsen geparkeerd mogen worden. Dit kunt u aflezen op het bord dat aan de zijkant van het terrein is geplaatst. Het niet voldoen aan die eisen kan leiden tot een bekeuring en bij herhaalde overtreding het intrekken van een abonnement.

Aanvragen abonnement/afhalen toegangspas

Als u een abonnement voor de Mosterweg wilt aanvragen, maakt u daarvoor een afspraak. Neem het ingevulde aanvraagformulier en een geldig legitimatiebewijs mee. Heeft u een abonnement afgesloten, dan ontvangt u een keycard. Hiermee krijgt u toegang tot het terrein aan de Mosterweg.

Kunt u niet zelf op de afspraak komen? Dan kunt u hiervoor iemand machtigen door het machtigingsformulier in te vullen. De gemachtigde moet dan het volledig ingevulde aanvraag- en machtigingsformulier, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en haar/zijn legitimatiebewijs meenemen.

498 kB
Machtigingsformulier

Kosten

De kosten voor een abonnement voor het vrachtwagen-parkeerterrein bedragen € 304,80 per jaar.

Toegang tot het vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg krijgt u door middel van een keycard welke u bij het aangaan van het abonnement krijgt uitgereikt. Hiervoor bent u een borg verschuldigd van € 50,00 per abonnement. Bij het beëindigen van het abonnement dient u de keycard in ongeschonden toestand in te leveren, waarna de borg aan u zal worden gerestitueerd.

Voorwaarden abonnement

  • Het abonnement wordt overeengekomen voor onbepaalde tijd.
  • Het abonnement kan alleen schriftelijk beëindigd worden.
  • Er wordt slechts één keycard per abonnement verstrekt.
  • Het abonnement is persoonlijk en niet aan een auto, bedrijf of kenteken verbonden.

Lees voor meer informatie de voorwaarden in het Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018.

Parkeren zonder abonnement

Het gebruik van het parkeerterrein zonder abonnement is ook mogelijk tegen betaling. Het tarief bedraagt € 1,40 per uur met een starttarief van € 4,20 voor de eerste drie uur. Het vervolgtarief bedraagt € 1,40 per uur met een maximum van € 21,00 per dag waarbij de werkelijke parkeertijd in rekening wordt gebracht (real time).

Iemand brengen of halen

Sommige chauffeurs worden door iemand met een auto naar het vrachtwagenparkeerterrein gebracht of daar vandaan opgehaald. Let op: Het starttarief gaat in, zodra u het terrein oprijdt. Chauffeurs die zelf met een (personen)auto komen of gaan, kunnen de keycard hiervoor gebruiken. Het is toegestaan de (personen)auto te parkeren gedurende het gebruik van de vrachtauto, mits deze geparkeerd worden in de daartoe bestemde vakken. Het is niet toegestaan de (personen)auto te parkeren in de vakken welke uitsluitend zijn bestemd voor vrachtwagens.