Akte Burgerlijke Stand

Heeft u een geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte nodig? Deze kunt u bij de gemeente Nissewaard opvragen als de geboorte, het huwelijk of het overlijden in gemeente Nissewaard (of gemeente Spijkenisse of Bernisse voor 1 januari 2015) heeft plaatsgevonden. U krijgt de akte binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Nissewaard bent ingeschreven.U kunt een uittreksel tevens online bestellen.

Bent u advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder of werkt u bij een overheidsinstantie? Dan kunt u bij gemeente Nissewaard documenten uit de basisregistratie personen (BRP) of Burgerlijke Standregisters uitsluitend online aanvragen. Dit kunt u hier doen.

U kunt de volgende aktes (internationaal) aanvragen:

  • Geboorteakte: voor uzelf, uw kind en/of uw (groot)ouders
  • Huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner
  • Partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner
  • Echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw ex-partner
  • Akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw ex-partner
  • Overlijdensakte: van uw partner, van uw kind en van uw ouder(s)

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen met het machtigingsformulier. De gemachtigde neemt mee:

  • Het volledig ingevulde en door u ondertekende machtigingsformulier
  • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
  • Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde
498 kB
Machtigingsformulier

Een (internationaal) afschrift van een akte van de burgerlijke stand kost € 15,70.