Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen. Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn.

Een Bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. Hierop staat dan dat u bent ingeschreven als in leven. U kunt een uittreksel online aanvragen met uw DigiD. Deze ontvangt u binnen 5 werkdagen.

Voor een attestatie de vita krijgt u een uittreksel dat wordt gemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit is een internationaal bewijs van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld. Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. U moet bij de aanvraag een geldig legitimatiebewijs tonen. In de attestatie de vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie. Voor het aanvragen van een attestatie de vita maakt u een afspraak. U kunt het document dan direct meenemen.

 • Een bewijs van in leven zijn online: € 9,80
 • Een bewijs van in leven zijn in het stadhuis: € 16,60
 • Een attestatie de vita in het stadhuis: € 16,60

U krijgt het bewijs van in leven of de attestatie de vita gratis als u een originele brief van uw pensioenfonds heeft waaruit blijkt dat het bewijs nodig is voor uw pensioen. In dat geval moet u de aanvraag in persoon bij de balies van Burgerzaken doen. U neemt dan de brief van het pensioenfonds mee. U moet hiervoor een afspraak maken.

Als iemand anders voor u naar de gemeente gaat om een bewijs van in leven zijn aan te vragen, moet u die persoon een brief geven. U kunt niet iemand machtigen indien u een attestatie de vita nodig heeft.

In die brief schrijft u;

 • Waarom u het document nodig heeft
 • Wat er in het uittreksel moet staan / Welke akte u nodig heeft en om welke datum het gaat
 • De naam van de persoon die namens u optreedt (= de gemachtigde)
 • Uw handtekening (let op; deze moet wel overeenkomen met uw handtekening op uw legitimatiebewijs)
 • De handtekening van de persoon die voor u naar de gemeente gaat

De gemachtigde neemt mee:

 • De door u ondertekende brief
 • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (Paspoort, Rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
 • Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde