Gemeenten en waterschap gaan voor nul verkeersslachtoffers

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee en waterschap Hollandse Delta


Op 11 april gaven bestuurders van gemeente Nissewaard, gemeente Voorne aan Zee en waterschap Hollandse Delta in Zuidland het startsein voor verkeersveiligheidscampagnes op Voorne-Putten. De laatste jaren stijgt het aantal verkeersslachtoffers door onveilig gedrag zoals rijden onder invloed, snelheid en afleiding en daarom vragen de wegbeheerders op Voorne-Putten gezamenlijk aandacht voor gedragscampagnes. Het doel: nul verkeersslachtoffers op Voorne-Putten. Deze periode start met de MONO-campagne, die verkeersdeelnemers attendeert op ‘ongestoord onderweg zijn’, want als je rijdt of fietst, hoef je maar op één ding te letten: de weg.

Alle leeftijden

Met posters langs diverse wegen op Voorne-Putten brengen de wegbeheerders de campagnes onder de aandacht bij alle weggebruikers. Per leeftijdsgroep worden de thema’s met aparte voorlichtingsacties of in een verkeersles ook onder de aandacht gebracht. Verkeerswethouder Peter Schop van de gemeente Voorne aan Zee is blij met dit initiatief. “Ik vind het ontzettend belangrijk dat inwoners veilig over straat kunnen, zeker ook kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, fietsers en voetgangers.” Heemraad Hennie Wiersma-den Dulk: “Het waterschap beheert de wegen buiten de bebouwde kom en die lopen meestal door polders én over dijken. Verkeersveiligheid is ook op deze wegen van groot belang. Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar van alle verkeersdeelnemers en daarom ondersteunen we deze actie.”

Aansluiting

Zes keer per jaar is er aandacht voor steeds een andere campagne vanuit het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), dat de campagnes in Zuid-Holland coördineert. De uitingen sluiten aan bij de landelijke campagne-uitingen. Daarmee krijgt de boodschap ook buiten het eiland Voorne-Putten aandacht. Wethouder Chris Hottentot van de gemeente Nissewaard is trots op de samenwerking op het eiland: “Door overal op het eiland aandacht te besteden aan verkeersveiligheid kunnen inwoners er niet meer omheen. Mooi dat we dit met elkaar kunnen doen, om zo te werken aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.”

Combinatie

Dit initiatief is onderdeel van een programma voor gedragsbeïnvloeding. Daarin zijn ook voorlichtingsacties voor jongeren, educatieve activiteiten voor senioren en stimulering van de educatieve pakketten voor het onderwijs opgenomen. Het programma is een combinatie van maatregelen voor doelgroepen van onervaren en kwetsbare weggebruikers en geeft o.a. voorlichting en educatieve ondersteuning. De drie wegbeheerders sluiten met hun acties ook aan bij de landelijke campagnes.