Inzage en correctie persoonsgegevens

Als u staat ingeschreven in de gemeente Nissewaard kunt u uw persoonsgegevens, zoals ze staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), inzien bij de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken door te bellen naar ons telefoonnummer 14 0181. Ook kunt u een overzicht van uw geregistreerde gegevens opvragen. Als de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u schriftelijk een verzoek tot correctie doen. Stuurt u ook bewijsstukken (akten uit de burgerlijke stand of andere documenten) mee met uw verzoek.

Persoonsgegevens bij de gemeente

De gemeente houdt onder andere persoonsgegevens bij over: 

  • Naam en voornamen
  • Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
  • Ouders
  • Huwelijk en geregistreerd partnerschap
  • Kinderen
  • Nationaliteit en eventueel het verblijfsrecht
  • Adres
  • Burgerservicenummer (BSN)

Kosten

U kunt uw persoonsgegevens gratis inzien. Voor een kopie of kopieën van uw persoonsgegevens betaalt u € 23,50.

Correctie aanvragen

Bij een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens moet u documenten meesturen, die bewijzen dat de geregistreerde gegevens niet kloppen (bijvoorbeeld aktes uit de burgerlijke stand of een verblijfsvergunning).

U stuurt het correctieverzoek met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en de bewijsstukken op naar:

Gemeente Nissewaard
Afdeling Burgerzaken
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

U kunt uw verzoek ook inleveren bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken via 14 0181.