Inzage en correctie persoonsgegevens

Als u staat ingeschreven in de gemeente Nissewaard zijn uw persoonsgegevens opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt deze gegevens in de BRP inzien bij de gemeente en hiervan een afschrift aanvragen (persoonslijst).  U moet hiervoor telefonisch een afspraak maken.

U kunt ook kijken op MijnOverheid.nl  Hier ziet u onder het kopje "identiteit" niet alleen welke gegevens van u in de BRP zijn geregistreerd maar ook met welke organisaties deze gedeeld worden.
Op mijnoverheid.nl staan ook veelgestelde vragen en antwoorden én de contactgegevens van de organisaties die gebruik maken van de gegevens.

Het delen van gegevens uit de BRP gebeurt automatisch. Burgers hoeven hiervoor geen toestemming te geven. Dit is wettelijk vastgelegd. In de wet staat ook met welke organisaties BRP-gegevens gedeeld mogen worden.

De gemeente houdt onder andere persoonsgegevens bij over: 

  • Naam en voornamen
  • Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
  • Ouders
  • Huwelijk en geregistreerd partnerschap
  • Kinderen
  • Nationaliteit en eventueel het verblijfsrecht
  • Adres
  • Burgerservicenummer (BSN)

U kunt uw persoonsgegevens gratis inzien. Voor een kopie of kopieën van uw persoonsgegevens betaalt u € 27,35.

Als de gegevens in de BRP niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u schriftelijk een verzoek tot correctie doen. Bij een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens moet u documenten meesturen, die bewijzen dat de geregistreerde gegevens niet kloppen (bijvoorbeeld aktes uit de burgerlijke stand of een verblijfsvergunning).

U stuurt het correctieverzoek met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en de bewijsstukken op naar:

Gemeente Nissewaard
Afdeling Burgerzaken
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

U kunt uw verzoek ook inleveren bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken via 14 0181.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Burgers, bedrijven en (semi-)overheidsorganisaties kunnen online een melding doen. Om voor behandeling door het MFO in aanmerking te komen moet uw melding aan twee voorwaarden voldoen:

1.       Uw melding gaat over een situatie die ontstaan is door de registratie van gegevens bij de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente of het UWV.

2.       U heeft al geprobeerd om tot een oplossing te komen bij de organisatie binnen de overheid die verantwoordelijk is, maar daar is het niet gelukt.

Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. De onderstaande infographic laat zien wanneer u bij het MFO terecht kunt.