Inzage en correctie persoonsgegevens

Als u staat ingeschreven in de gemeente Nissewaard kunt u uw persoonsgegevens, zoals ze staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), inzien bij de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken door te bellen naar ons telefoonnummer 14 0181. Ook kunt u een overzicht van uw geregistreerde gegevens opvragen. Als de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u schriftelijk een verzoek tot correctie doen. Stuurt u ook bewijsstukken (akten uit de burgerlijke stand of andere documenten) mee met uw verzoek.

Persoonsgegevens bij de gemeente

De gemeente houdt onder andere persoonsgegevens bij over: 

  • Naam en voornamen
  • Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
  • Ouders
  • Huwelijk en geregistreerd partnerschap
  • Kinderen
  • Nationaliteit en eventueel het verblijfsrecht
  • Adres
  • Burgerservicenummer (BSN)

Kosten

U kunt uw persoonsgegevens gratis inzien. Voor een kopie of kopieën van uw persoonsgegevens betaalt u € 23,50.

Correctie aanvragen

Bij een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens moet u documenten meesturen, die bewijzen dat de geregistreerde gegevens niet kloppen (bijvoorbeeld aktes uit de burgerlijke stand of een verblijfsvergunning).

U stuurt het correctieverzoek met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en de bewijsstukken op naar:

Gemeente Nissewaard
Afdeling Burgerzaken
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

U kunt uw verzoek ook inleveren bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken via 14 0181.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Burgers, bedrijven en (semi-)overheidsorganisaties kunnen online een melding doen. Om voor behandeling door het MFO in aanmerking te komen moet uw melding aan twee voorwaarden voldoen:

1.       Uw melding gaat over een situatie die ontstaan is door de registratie van gegevens bij de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente of het UWV.

2.       U heeft al geprobeerd om tot een oplossing te komen bij de organisatie binnen de overheid die verantwoordelijk is, maar daar is het niet gelukt.

Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. De onderstaande infographic laat zien wanneer u bij het MFO terecht kunt.