Legalisatie en waarmerken

Door legalisatie van een handtekening verklaart de gemeente dat de handtekening op een document inderdaad de handtekening is van degene die het document moet ondertekenen. Legalisatie is nodig voor bepaalde buitenlandse documenten. U komt voor het legaliseren van uw handtekening persoonlijk langs bij de gemeente. U zet dan in aanwezigheid van de ambtenaar uw handtekening op het document. U moet hiervoor een afspraak maken.

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. U kunt een document onder andere laten waarmerken bij de gemeente. De gemeenteambtenaar zet dan een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie. U komt hiervoor langs met het originele document bij de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken. Om een gewaarmerkt kopie van een diploma te krijgen moet u contact opnemen met Duo.

Voor legalisatie moet u:

  • Uw handtekening zetten in aanwezigheid van de ambtenaar
  • Een officieel en geldig legitimatiebewijs laten zien waarop uw handtekening staat

Neem het originele document of de originele documenten mee naar de gemeente. De baliemedewerker maakt een kopie van het originele document. De kopie krijgt een waarmerk. Dat gebeurt met een stempel en een handtekening van een beëdigd ambtenaar.

Diploma

Vertrekt u naar het buitenland en heeft u daar uw diploma nodig? Dan moet u uw Nederlandse diploma laten waarmerken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO waarmerkt alleen originele diploma's, cijferlijsten en rapporten. Deze documenten moeten door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn erkend. Op de website van DUO vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure.

Het legaliseren van een handtekening kost € 11,60.

Voor het waarmerken van een kopie of afschrift betaalt u € 11,60.