Nederlander worden

Iemand kan op verschillende manieren Nederlander worden: automatisch door geboorte indien een ouder de Nederlandse nationaliteit heeft, door adoptie of erkenning, of door naturalisatie of optie. U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0181.

Om de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De gemeente controleert dit vooraf. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, wordt een afspraak voor naturalisatie voor u gemaakt door de afdeling Burgerzaken.

U levert de gevraagde originele authentieke documenten in bij uw afspraak. De IND beslist over uw verzoek om naturalisatie. Is de beslissing positief? Dan krijg u het besluit persoonlijk uitgereikt na het afleggen van de verklaring van verbondenheid. Op dat moment bent u definitief Nederlander.

Wat u moet meenemen en wat de overige voorwaarden zijn leest u op de website van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De optieprocedure bij de gemeente is een snelle en eenvoudige manier om Nederlander te worden. Een optieverklaring legt u af bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Meer informatie over de voorwaarden, de benodigde documenten, de procedure, de kosten en het proces na de inwilliging of afwijzing vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

U kunt van rechtswege Nederlander worden door geboorte of erkenning. Van rechtswege betekent dat u automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgt. De voorwaarden kunt u nagaan op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De kosten voor naturalisatie bedragen:

  • 1 persoon: €1.023,00
  • Samen met partner: € 1.305,00
  • Mee-naturalisatie van kind: € 151,00 per kind.

Voor naturalisatie van vluchtelingen en staatlozen gelden de volgende tarieven:

  • 1 persoon: € 760,00
  • Samen met partner: € 1.044,00
  • Mee-naturalisatie van kind: € 151,00 per kind.

De kosten voor optie bedragen:

  • 1 persoon: € 217,00
  • Samen met partner: € 370,00
  • Toeslag minderjarige: € 24,00

1 keer per jaar, op of rond 15 december, is het landelijke naturalisatiedag. In de gemeente Nissewaard wordt een feestelijke naturalisatieceremonie gehouden voor alle personen die het afgelopen jaar Nederlander zijn geworden door middel van naturalisatie of optie. Lees meer over Naturalisatiedag (IND.nl)