Rijbewijs

 • Minister Van Nieuwenhuizen treft een nieuwe coulanceregeling waardoor rijbewijzen die tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 verlopen, 10 maanden langer geldig zijn. Lees meer.

Voor een rijbewijs moet u twee keer persoonlijk naar het stadhuis komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Voor de aanvraag moet u een afspraak maken. U kunt uw rijbewijs na 6 werkdagen zonder afspraak ophalen. Een rijbewijs wordt voor maximaal 10 jaar afgegeven.

Ben je geslaagd voor je rijbewijs of heb je een categorie-uitbreiding en kun je niet binnen 2 dagen een afspraak maken? Bel ons dan via 14 0181.

Meenemen

 • Een recente kleurenpasfoto. Let op, het mag niet dezelfde pasfoto zijn die al is gebruikt op uw huidige of vorige rijbewijs. U kunt een pasfoto laten maken bij een fotograaf of gebruik maken van de pasfoto-automaat in de hal van het stadhuis.
 • Bij verlenging of vernieuwing van uw huidige of verlopen rijbewijs: uw huidige of verlopen rijbewijs. Dit levert u in als u uw nieuwe rijbewijs komt ophalen
 • Bij aanvraag eerste rijbewijs: een geldig legitimatiebewijs en, als u dat bezit, uw rijbewijs AM (brommerrijbewijs)
 • Bij beschadiging van uw huidige rijbewijs: uw huidige rijbewijs
 • Bij verlies of diefstal: eventueel een proces-verbaal van de Nederlandse politie (zie: Verlies en diefstal).
 • Bij omwisselen buitenlands rijbewijs: uw geldige buitenlandse rijbewijs

Kosten

 • € 41,00 voor de aanvraag van een rijbewijs
 • € 34,10 voor de toeslag voor een spoedprocedure:
 • € 32,10 voor de toeslag vermissing of diefstal

U betaalt meteen bij de aanvraag, niet bij het ophalen. U kunt in het stadhuis contant of met pin betalen.

Medische keuring en Gezondheidsverklaring

Voor uw eerste rijbewijs, behalve voor een bromfiets, heeft u een verklaring van rijgeschiktheid nodig. Het CBR registreert deze verklaring. De verklaring is 1 jaar geldig. Ook als u uw rijbewijs verlengt kan het zijn dat u opnieuw medisch moet worden gekeurd.

U heeft een medische keuring nodig als u:

 • Een medische beperking heeft
 • Een rijbewijs voor een bus of vrachtwagen aanvraagt

Voor de keuring heeft u een Gezondheidsverklaring nodig. U kunt de verklaring kopen en invullen via Mijn CBR.

Verlies of diefstal

Verlies of diefstal van uw rijbewijs moet u melden bij de gemeente of de RDW. U ontvangt dan geen proces-verbaal. De melding kunt u direct online doen bij de RDW of u maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente en start gelijktijdig de aanvraag voor een nieuw document. Zijn meerdere zaken verloren of gestolen, dan dient u hiervoor aangifte te doen bij de politie.

Verlies of diefstal in het buitenland
Bij verlies of diefstal in het buitenland moet u altijd aangifte doen bij de politie ter plaatse. U ontvangt dan een buitenlands aangiftebewijs. Terug in Nederland doet u nogmaals aangifte bij de Nederlandse politie indien u meerdere zaken bent verloren dan uw rijbewijs. Toon daarbij het buitenlandse aangiftebewijs. U ontvangt dan een Nederlands proces-verbaal.

U bent verplicht in beide gevallen om vermissingskosten te betalen.

Spoedaanvraag

Gemiddeld duurt een aanvraag 6 werkdagen, afhankelijk van vakantieperiodes. Kunt u hier niet op wachten en heeft u snel een nieuw rijbewijs nodig? Dan kunt u dit met spoed aanvragen. Als u de aanvraag vóór 12.00 uur heeft gedaan, kunt u uw rijbewijs meestal de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Houdt u er wel rekening mee dat een spoedprocedure maximaal 3 werkdagen duurt.

Omwisseling buitenlands rijbewijs  

Als u in Nederland gaat wonen kunt u nog een periode gebruik maken van uw buitenlandse rijbewijs. De periode is afhankelijk van het land waar u het rijbewijs heeft behaald. Na het aflopen van deze periode moet u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. De aanvraag wordt samen met uw rijbewijs opgestuurd naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) voor beoordeling. Het kan een paar weken duren voordat uw rijbewijs klaar ligt. Hiervan krijgt u bericht.

Lees meer informatie over Omwisseling buitenlands rijbewijs (RDW.nl)

Rijbewijs voor jongeren vanaf 17 jaar

Als je 16,5 jaar bent kun je starten met een rijopleiding en het theorie-examen doen. Vanaf 17 jaar mag je ook het praktijkexamen doen. Als je voor het examen slaagt en het rijbewijs in je bezit hebt mag je tot je 18e jaar alleen onder begeleiding van een coach autorijden.

Lees meer informatie over Begeleid rijden 2toDrive (2todrive.nl)

Brommerrijbewijs

Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag u op een bromfiets of snorfiets rijden. Een rijbewijs is hiervoor verplicht. Wilt u een bromfietsrijbewijs halen en heeft u geen ander rijbewijs? Dan doet u eerst theorie-examen. Daarna legt u het praktijkexamen af. Deze examens doet u bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR).

Als u bent geslaagd vraagt u bij de gemeente uw rijbewijs met categorie AM aan.

Lees meer informatie over Brommerrijbewijs (CBR.nl)

Categorie-uitbreiding

Heeft u al een rijbewijs en bent u geslaagd voor een rijexamen voor een ander voertuig? Dan vernieuwt u uw bestaande rijbewijs en moet u aan de balie aangeven dat u voor categorie-uitbreiding komt. Op uw vernieuwde rijbewijs wordt dan ook de nieuwe categorie vermeld.