Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het ministerie van Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. U kunt zelf uw kansen op een VOG in 1 minuut checken via vogcheck.justis.nl.

Vraag na of uw werkgever e-herkenning heeft. U kunt de aanvraag dan rechtstreeks online bij de Dienst Justis doen. Heeft uw werkgever geen e-herkenning dan kunt u de VOG bij de gemeente online aanvragen.

Let op: er zijn bedrijven die tegen betaling een VOG voor u aanvragen. De gemeente raadt dit af. Vanwege extra kosten en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. U kunt een VOG veilig en makkelijk digitaal aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid of via onderstaande knop.

  • U bent een natuurlijk persoon (geen bedrijf)
  • U heeft een geldige reden voor de aanvraag. Bijvoorbeeld: uw werkgever vraagt erom of u wordt lid van een schietvereniging
  • De instantie die om de VOG vraagt, heeft het formulier ingevuld en voorzien van handtekening, parafen en stempel
  • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u uit Nederland vertrokken of heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan moet u de aanvraag rechtstreeks bij Justis aanvragen.
  • De Dienst Justis beslist of u een VOG krijgt

Lees meer over Veelgestelde vragen over VOG NP (Justis.nl)

Tijdens de aanvraag moet u de volgende bijlage(n) kunnen toevoegen:

  • Het complete aanvraagformulier
  • Eventueel een begeleidend schrijven van de organisatie/instelling die de VOG verlangt
  • De schriftelijke machtiging indien u de VOG aanvraagt voor iemand anders (inclusief een kopie legitimatiebewijs van de volmachtgever)

De aanvraag kost € 41,35. Dit bedrag betaalt u tijdens de aanvraag.

Als uw vrijwilligersorganisatie werkt met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De gratis VOG is alleen aan te vragen bij de Dienst Justis.

Kijk voor meer informatie op justis.nl.