Subsidie voor een groen dak

Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt en piekbuien komen steeds vaker voor. Een groen dak koelt op warme dagen en helpt wateroverlast te voorkomen. De gemeente moedigt de aanleg van groene daken aan om beter beschermd te zijn tegen de veranderingen van het klimaat. Wilt u een groen dak op uw woning, appartementencomplex, schuur, dakkapel of overkapping aanleggen? Dan kunt een financiële vergoeding bij de gemeente aanvragen.

Wilt u andere maatregelen nemen die (mee)helpen aan het voorkomen van wateroverlast? Kijk dan op de website van Waterschap Hollandse Delta of u daar in recht heeft op een vergoeding.

Een groen dak ...

 • werkt verkoelend en brengt de temperatuur binnen en buiten omlaag
 • absorbeert regenwater en zorgt voor minder wateroverlast in uw tuin of achterpad
 • zorgt voor een beschermlaag op standaard dakbedekking, dat daardoor twee tot drie keer langer mee kan gaan
 • filtert fijnstof uit de lucht en zorgt daarmee voor schonere lucht
 • draagt bij aan verbetering van de biodiversiteit
 • werkt tevens als geluidsisolatie
 • zorgt ervoor dat zonnepanelen (gemiddeld 5 procent) meer opleveren

  De vergoeding kan worden aangevraagd door:

  • Eigenaren van een woning
  • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

   Buren die samen een uitvoerder inhuren voor meerdere groene daken (op één offerte) kunnen ook samen een subsidieaanvraag doen. Zie hiervoor het tabblad ‘Aanvragen’.

   De woningcorporaties in de gemeente hebben aangegeven dat zij de vergroening van daken zelf willen regelen. Huurders komen daarom niet in aanmerking voor deze vergoeding. Bent u huurder en wilt u graag een groen dak willen aanleggen? Dan raden wij u aan contact op te nemen met uw verhuurder.

   Wilt u als school, stichting of andere non-profit organisatie een groen dak aanleggen? Kijk of u recht heeft op subsidie bij Waterschap Hollandse Delta.

   • Als u het groene dak bestelt en laat aanleggen door een gespecialiseerd bedrijf, is de vergoeding van de gemeente € 25,- per vierkante meter groen dak
   • Als u het groene dak koopt of bestelt en vervolgens zelf aanlegt, is de vergoeding van de gemeente € 15,- per vierkante meter groen dak
   • De maximale vergoeding per dak is € 5000,-
   • Alle kosten voor de aanleg van een groen dak komen in aanmerking, behalve kosten voor het geschikt maken van de dakconstructie
   • Voor 2021 tot en met 2023 is er in totaal 100.000 euro beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Op=op.

    • De woning, het appartementencomplex, de schuur, dakkapel of overkapping staat in de gemeente Nissewaard
    • U vraagt de subsidie bij voorkeur aan vóórdat de werkzaamheden worden uitgevoerd, of uiterlijk 4 weken na het aanschaffen of plaatsen van de materialen
    • Het moet gaan om een plat dak met een maximale helling van 5 graden
    • Uw dak is geschikt en voldoet aan de constructieve eisen van het Bouwbesluit 2012
    • Als het om een monument of woning in beschermd stads- of dorpsgezicht gaat heeft u eerst een vergunning nodig. Daarover vindt u hier meer informatie.

    Alle voorwaarden voor het aanvragen van een subsidie staan in de Stimuleringsregeling groene daken Nissewaard 2021.

    Is mijn dak geschikt?

    Het is uw eigen verantwoordelijkheid om belasting, draagkracht en dakhelling te (laten) controleren. Wellicht kunnen stukken uit het bouwarchief u op weg helpen. U kunt ze hier online (betaald) opvragen. Heeft u twijfels of onvoldoende bouwkundige kennis? Laat u dan adviseren door de beoogde uitvoerder. Wilt u zeker weten dat uw dak voldoende draagkracht heeft? Laat dan een constructieberekening uitvoeren door een gediplomeerd constructeur.

    Voor 2021 tot en met 2032 is er in totaal € 100.000,- aan subsidie beschikbaar voor de aanleg van groene daken. Voor 2023 zal het overgebleven budget van 2021 en 2022
    beschikbaar gesteld worden. De actuele stand van het beschikbare subsidiebudget
    wordt gedurende het jaar geactualiseerd. Op 8-12-2022 was het beschikbare
    budget nog €49.745,-.

    Als u een groen dak aan wilt leggen is de eerste stap dat u controleert welk gewichtsbelasting het dak aan kan. Vervolgens controleert u of dakconstructie geschikt is voor de gewichtsbelasting van het groene dak dat u wilt aanleggen. Daarna kunt u een aanvraag voor een subsidiebijdrage doen.

    U hebt het volgende nodig:

    • Uw DigID als identificatie
    • Als het aanleggen van het groene dak plaatsvindt door een bedrijf,de offerte of factuur van dat bedrijf
    • Als het aanleggen van het groene dak door u zelf plaatsvindt, een opgave van het aantal vierkante meters en de kosten van de materialen die u gaat aanschaffen óf een aankoopbon van de materialen waarop deze gegevens staan
    • Als u de aanvraag doet namens een VvE moet u het besluit van goedkeuring van de VvE toevoegen
    • Als u samen met uw buren de aanvraag wilt indienen moet u per eigenaar een machtigingsformulier toevoegen. Dat vindt u hieronder. Let op: dit is geen aanvraagformulier, maar uploadt u als bijlage tijdens het (digitaal) aanvragen.

     U kunt uw aanvraag doen bij Subsidies. U vult de vragen als volgt in:

     • Betreft uw aanvraag een subsidie die per kalenderjaar wordt aangevraagd? --> kies optie ‘NEE’
     • Wat is de begindatum van uw activiteit? --> voer de verwachte startdatum van de werkzaamheden in. Als u de subsidie aanvraagt ná de aanleg van het groene dak, voert u als begindatum de dag na uw subsidieaanvraag in
     • Voor welke activiteit vraagt u het aan? --> voer in ‘Aanleg groen dak
     • Voor welk bedrag vraagt u het aan? --> voer in het aantal m² dakoppervlak vermenigvuldigd met € 25,- in geval van aanleg door een bedrijf, of het aantal m² dakoppervlak vermenigvuldigd met € 15,- in geval van doe-het-zelf aanleg. Let op: de subsidie kan niet hoger zijn dan het bedrag dat u daadwerkelijk heeft uitgegeven. Is het bedrag dat u heeft uitgegeven lager dan de maximale subsidie? Dan wordt de subsidie gelijkgesteld aan het uitgegeven bedrag
     • Op welke subsidieregeling heeft uw aanvraag betrekking? --> kies optie ‘Groene daken’

      U hoort uiterlijk 4 weken na ontvangst van de aanvraag of u de vergoeding krijgt.

      Na het indienen van uw aanvraag verloopt het proces als volgt:

      • U krijgt de uitkomst van de beoordeling van de aanvraag per brief toegestuurd
      • Als uw aanvraag is goedgekeurd wordt de vergoeding aan u overgemaakt op het door u opgegeven bankrekeningnummer
      • Na uitvoering van de werkzaamheden maakt u een foto en stuurt u deze toe aan het mailadres dat in de brief staat
      • Daarnaast bewaart u uw factuur en betaalbewijs daarvan tenminste 6 maanden. Wij controleren hier steekproefsgewijs op.

       Wilt u ook zonnepanelen plaatsen op het groene dak waarvoor u subsidie aanvraagt? De gemeente kan u financieel helpen door middel van een duurzaamheidslening.

       Bij de combinatie van een groen dak met zonnepanelen is het extra van belang dat het dak genoeg draagkracht heeft voor beiden maatregelen. Als u dit zeker wilt weten, laat dan een constructieberekening uitvoeren door een gediplomeerd constructeur.