Starterslening

Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt… Dat lukt soms tóch dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met zo'n lening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis dat u wilt kopen en het bedrag dat u maximaal kunt lenen. De Starterslening is altijd een aanvulling op uw normale hypotheek.

De lening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en een looptijd van 30 jaar. De eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing over de Starterslening. Na het derde jaar vindt er een inkomenstoets plaats. Bij voldoende inkomensstijging gaat u (gedeeltelijk) rente en aflossing betalen. Er zijn ook toetsmomenten na het 6e, 9e en 15e jaar.

U kunt de Starterslening aanvragen als u concreet in onderhandeling bent over een koopwoning in Nissewaard.

De hoogte van de Starterslening hangt onder andere af van uw huishoudinkomen, uw eigen vermogen, de koopprijs van de woning en de voorwaarden van de gemeente.

Let op: bij de berekening van de hoogte van de Starterslening houdt SVn geen rekening met verplichtingen uit overige kredieten. Een overig krediet is bijvoorbeeld een persoonlijke lening(doorlopend krediet, creditcard of studieschuld). Uw eerste geldverstrekker houdt hier wel rekening mee. Die haalt de hoogte van deze lening van uw maximale leencapaciteit af. Dit betekent dat als u een andere lening heeft u minder kan lenen bij uw eerste geldverstrekker. Het bedrag dat u hierdoor tekort komt kunt u niet financieren met een Starterslening.

  • U of uw partner koopt een koopwoning in Nissewaard
  • U en uw partner zijn nog nooit in het bezit geweest van een koopwoning
  • U koopt een bestaande woning van een particulier/woningcorporatie/marktpartij of een nieuwbouwwoning van een ontwikkelaar
  • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan 40 jaar
  • De hypotheek wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • Het maximale leenbedrag is € 30.000,- en bedraagt maximaal 20% van de waarde van de woning
  • De prijs van de koopwoning mag niet hoger zijn dan de kostengrens, bedoeld in de NHG-regels. Per 1 januari 2024 bedraagt deze grens € 435.000,- voor een woning zonder energiebesparende voorzieningen, of € 461.100,- voor een woning met energiebesparende voorzieningen.

De voorwaarden om een starterslening aan te vragen staan in de Verordening Starters- en combinatielening Nissewaard.

Zie voor meer informatie over een starterslening svn.nl.

Als u een starterslening wilt aanvragen dan vraagt u eerst een voortoets aan bij de gemeente. De gemeente kijkt of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen 5 werkdagen per e-mail een reactie op uw aangevraagde voortoets.

Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een beschikking van de gemeente. Deze beschikking is acht weken geldig. Met de beschikking vraagt u een Starterslening aan bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) via svn.nl.

Vervolgens stuurt u in samenwerking met uw financieel adviseur de benodigde bijlagen op aan SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). De totale aanvraagprocedure bij SVn neemt minstens 6 weken in beslag, maar kan ook langer worden als de gegevens incompleet zijn, later worden aangeleverd of als de aanvraag voor een 1e hypotheek langer duurt.