Illegale prostitutie

Illegale prostitutie brengt niet alleen risico's met zich mee voor de betrokkenen, maar kan ook een voedingsbodem zijn voor andere criminele activiteiten, zoals mensenhandel en uitbuiting. Hier volgt een overzicht van enkele signalen die kunnen duiden op illegale prostitutie:

Signalen illegale prostitutie

  • Aanwezigheid van erotisch geklede vrouw(en) in omgeving waar geen uitgaansgelegenheden zijn
  • Opvallend jeugdige (en mogelijk dus minderjarige) die seksuele diensten aanbiedt
  • Opvallend of extreem lange werkdagen
  • Activiteit wanneer je dit niet verwacht, zoals avonduren en weekend
  • Jonge zwangere dame(s) op locaties waar je dit niet verwacht
  • Mannen die rondhangen (bewaken, cruisen, geld ophalen)
  • Onbekende mannen die aanbellen
  • Seksadvertenties