Samen bouwen aan een veilig Nissewaard

Veiligheid is een voorwaarde voor een gemeente waar je prettig kunt wonen, werken en verblijven. Veel partijen hebben hier invloed op, zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie, het Openbaar Ministerie en niet in de laatste plaats de inwoners zelf. Gezamenlijke inzet om onveiligheid te voorkomen is alleen effectief als de partijen op een goede en efficiƫnte manier samenwerken.

Samenwerken aan complexe opgaven zoals hier aan de orde zijn, vraagt om regie. Die regierol en verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. In het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 heeft de gemeente met de verschillende partners op het gebied van veiligheid afspraken gemaakt, hoe we gaan samenwerken om Nissewaard veiliger en leefbaarder te maken en wat de prioriteiten de komende vier jaar zijn.

Een nieuw programma veiligheid

Het beleidsterrein veiligheid bestaat uit twee hoofdcomponenten: sociale veiligheid en fysieke veiligheid. Regionale onderwerpen over de fysieke veiligheid zoals rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandveiligheid worden vastgelegd in het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio Rotterdam.

Sociale veiligheid

Het nieuwe IVP 2023-2026 richt zich voornamelijk op sociale veiligheid en wordt onderbouwd door objectieve cijfers uit het veiligheidsbeeld van de politie (datapolitie.nl), de veiligheidsmonitor en het gezamenlijk veiligheidsbeeld in de regio Rotterdam. U vindt het IVP 2023-2026 in het document hieronder.

6 MB
Integraal veiligheidsplan