Themadag: Geweld hoort nergens thuis

Logo: Geweld hoort nergens thuis

De problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling is omvangrijk en hardnekkig. In onze regio werken we met alle partners hard aan het realiseren van een duurzame aanpak. Vanuit het programma Geweld Hoort Nergens Thuis wordt er op donderdag 6 oktober van 09.00 - 17.00 uur in Theater de Stoep in Spijkenisse een themadag georganiseerd. Het doel van deze dag is om huiselijk geweld zichtbaar en bespreekbaar te maken, kennis uit te wisselen en te leren over nieuwe thema’s.

Iedereen die werkt in het lokale veld (sociaal domein) in Goeree-Overflakkee, Nissewaard, Voorne aan Zee (Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) en Hoeksche Waard en zich heeft aangemeld is van harte welkom. Tijdens de themadag kun je deelnemen aan 2 workshops van anderhalf uur. Hierbij heb je de keuze uit 14 verschillende workshops. Daarnaast is er een informatiemarkt waar je in gesprek kunt met organisaties die zich met het thema bezighouden.

De themadag is volgeboekt. U kunt u niet langer aanmelden.

Deze dag is geaccrediteerd bij het SKJ voor 6 punten en bij Registerplein voor 5.5 punten.

Els van der Weele

Els heeft een sociaal juridische achtergrond met aanvullende opleidingen en cursussen op het gebied van didactiek, communicatie en diversiteit. Els heeft in haar loopbaan verschillende functies bekleed als trainer, projectleider en manager. Als manager van het Steunpunt huiselijk geweld Groningen en de Vrouwenopvang kwam ze in aanraking met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daar heeft dit onderwerp haar gegrepen en sinds 2007 zet ze zich dan ook beroepsmatig, persoonlijk en vanuit de politiek in voor een betere aanpak voor vrouwen, kinderen en mannen die in onveiligheid leven. Ook gaf zij lezingen op internationale congressen in San Diego en Ankara. Momenteel is Els regionaal projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis in Drenthe en verzorgt zij als dagvoorzitter themadagen over het onderwerp huiselijk geweld.

Foto: Els van der Weele

Ester Wijnen, spreker over partnergeweld

In juli 2020 besloot Ester openbaar te gaan op LinkedIn met haar verhaal over partnergeweld. Dat het ook hoogopgeleide sterke onafhankelijke vrouwen overkomt. Sindsdien blogt zij, geeft lezingen en verschijnt in de media. Zij richtte hiervoor Ester Wijnen Spreekt op. Om de verborgen verhalen een stem te geven. En om professionals bewust te maken van wat zij noemt ‘het perspectief van binnenuit’. Zodat slachtoffers beter gezien, gehoord en begrepen worden. Ze geeft workshops aan o.a. Veilig Thuis over hoe je betere verbinding met slachtoffers maakt.

Ester is ondernemer in leiderschap en organisatieontwikkeling en werkte jarenlang als interim-manager in het maatschappelijk veld. Ook is zij actief in Raden van Advies en geeft gasttraining in bewustzijnsontwikkeling bij een NLP-instituut. Haar manier van kijken naar mens en organisatie is vooral systemisch. Dynamiek en patronen in systemen fascineren haar. In het najaar van 2021 verscheen haar boek ‘Jij bent het probleem’.

Foto: Ester WIjnen

Workshops in de ochtend:

Workshop 1: Ouderenmishandeling: je ziet het pas als je het gelooft

Workshopleider: Elly van Ooijen, ouderenspecialist Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Uit cijfers van de Rijksoverheid blijkt dat jaarlijks naar schatting 1 op de 20 ouderen boven de 65 jaar wordt mishandeld. Onder ouderenmishandeling valt onder andere lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing, ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting. Het grootste deel van dit “verborgen leed” blijft echter achter de voordeur, aangezien ouderen zelf niet tot nauwelijks aan de bel trekken.

Met het “Thuis Pluis kwartetspel”, een “stellingen-roulette” en aan de hand van beeldmateriaal zal er een gesprek op gang gebracht worden over het thema ouderenmishandeling en word je spelenderwijs bewust van de signalen van ouderenmishandeling; je ziet het pas als je het gelooft. Ook zal je met meer kennis en inspiratie de workshop verlaten over wat je met je signalen kan doen en wat Veilig Thuis kan betekenen bij de aanpak van ouderenmishandeling.

 

Workshop 2: Filomena, regionaal centrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Workshopleider: Angela Zwijgers, Filomena

Filomena helpt slachtoffers in de regio Rotterdam Rijnmond die te maken hebben met extreme situaties van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zowel volwassenen als kinderen. De unieke aanpak is laagdrempelig, biedt alle hoog specialistische hulp onder één dak aan en heeft als doel een veilig toekomstperspectief te realiseren. Tijdens deze workshop wordt uitleg gegeven over de aanpak, mede aan de hand van actuele casuïstiek. Ook wordt de relatie met Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld uitgelegd. Ten slotte zal er geruime gelegenheid tot het stellen van vragen zijn.

 

Workshop 3: Geloof en geweld

Workshopleider: Maria Vermeulen, Salouz

Deze workshop richt zich op professionals die te maken hebben met gezinnen of gezinsleden die opgroeien in een zogenaamde wij-cultuur. We leggen tijdens deze workshop de focus op de orthodox-christelijke, reformatorische gemeenschap, en hoe deze van invloed kan zijn op de dynamiek rond huiselijk geweld.

Deze workshop gaat over waarden van de reformatorische gemeenschap, het methodisch werken binnen een wij-gemeenschap en het ter sprake brengen van de zingevingsdimensie binnen gesprekken over huiselijk geweld.

 

Workshop 4: Eer Gerelateerd Geweld

Workshopleider: Bayram Varli, ECS Trainingen

Lang niet alle slachtoffers van eer gerelateerd geweld komen in beeld bij de hulpverlening. En als het gesignaleerd wordt, is men er vaak te laat bij, wanneer het geweld al ernstige vormen heeft aangenomen. Dit komt omdat de signalen vaak erg ingewikkeld en complex zijn om te herkennen en in kaart te brengen. Tijdens de workshop bieden we je handvatten om meer grip te krijgen op de materie van eer gerelateerd geweld en eer zodat je in staat bent om signalen te herkennen. Tevens staan we stil bij de cultuur sensitieve houding die nodig is in de toepassing van de meldcode.

 

Workshop 5: Leren van ervaringen met pleger-ondersteuning

Workshopleiders: ervaringsdeskundigen (voormalig plegers), Ervaring in Huis

We praten vaak over "plegers" maar zelden mét "plegers" van huiselijk geweld. Hoe komt iemand tot zijn daden en hoe kan het dat juist een slachtoffer van geweld uiteindelijk zelf geweld gaat gebruiken?

In deze workshop geven ervaringsdeskundigen, ex-plegers/slachtoffers van huiselijk geweld meer inzicht door het open delen van het pleger-perspectief en hun ervaringen in de praktijk.

Vanaf 1 mei 2021 zijn ervaringsdeskundigen vanuit het netwerk Ervaring in Huis actief om samen met professionals van Veilig Thuis, wijkteammedewerkers en andere professionals cliënten, slachtoffers én plegers in huiselijk geweld situaties te ondersteunen. Ook is er een supportgroep opgericht om mannen in situaties van huiselijk geweld te begeleiden. Deze ervaringen worden in de workshop gedeeld en besproken.

 

Workshop 6: Stap 4 en 5 van de meldcode – afwegen en beslissen

Workshopleiders: Sandra van Dijk en Anna Grootscholten, Stevig Staan, i.s.m. Veilig Thuis

Deze interactieve workshop staat volledig in het teken van stap 4 en 5 van de meldcode, ofwel het afwegingskader. Je kunt verwachten dat je antwoord krijgt op de volgende vragen: wat is de rol van Veilig Thuis bij stap 4 en 5? Waar moet goede hulp aan voldoen? Wanneer spreken we over acute en structurele onveiligheid? Wanneer is melden noodzakelijk? En wat moet je doen wanneer je als professional geen passende of toereikende hulp kunt bieden?

 

Workshop 7: Drakentemmers: Traumabehandeling van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld

Workshopleiders: Marit Cieremans en Jounaida Bouzahra (De Waag), Hilde van Meerkerk (vrouwenopvang Safe Group), Trijntje Kootstra (projectleider Drakentemmers)

In de workshop Drakentemmers laten twee behandelaren van De Waag en een gedragswetenschapper uit de vrouwenopvang Safe Group aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe traumabehandeling van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld werkt. En welke knelpunten ze daarbij tegenkomen.

Aan de hand van een casus gaan we in op vragen als ‘hoe herken je trauma?’ en ‘hoe vlieg je het aan?’ Daarbij komt ook kort de rol van het lokale veld aan bod: hoe verwijs je door naar Safe Group en De Waag? We beginnen de workshop met een korte virtuele rondleiding door het digitale leerplatform van Drakentemmers ‘Huiselijk geweld en traumasensitief werken’.

We hopen je met deze workshop meer inzicht te geven in het belang van goede en tijdige traumabehandeling voor deze kwetsbare doelgroep.

Workshops in de middag: 

Workshop 8: “De spiraal van geweld doorbreken met zelfliefde”

Workshopleider: Tamara Snoek, Vrouwenopvang Enver

Af en toe een ruzie kan best opluchten en helend zijn voor je relatie, maar als daar geweld bij komt kijken wordt het toch wel een ander verhaal.

‘Waarom laat iemand het toch zo ver komen en hoe kunnen we dit doorbreken’, zijn toch wel de meest gehoorde vragen. Wat als je als slachtoffer net iets vaker voor jezelf gaat kiezen? Een beetje meer zelfliefde… en hoe doe je dat dan? Deze workshop gaat in op het doorbreken van die spiraal van geweld met zelfliefde.

 

Workshop 9: Hoe bespreek je zorgen/signalen met een cliënt met LVB?

Workshopleider: cliënt-ondersteuner van MEE

Een situatie bij je cliënt waarbij huiselijk geweld speelt en het bespreken van deze signalen kan soms lastig zijn en het volgen van de meldcode is heel belangrijk. Wat doe je als je merkt dat je niet goed aan kunt sluiten bij je cliënt? Welke stappen zet je als je een vermoeden hebt van een licht verstandelijke beperking? Of wanneer dit al is vastgesteld? Wat kun je wel, wat kun je niet? Hoe ga je het gesprek aan?

Deze en andere vragen komen aan bod in deze workshop. De workshopleider is zelf onafhankelijk cliëntondersteuner bij MEE en zal vanuit haar eigen ervaring en expertise handige tips en tools meegeven hoe je zorgen/signalen van huiselijk geweld bespreekt met een cliënt met een licht verstandelijke beperking.

 

Workshop 10: Ouderenmishandeling, durf jij het te zien? (met Virtual Reality Bril*)

Workshopleider: Maaike Brunekreef, Achter de Voordeur

De cijfers liegen er niet om. 1 op de 20 thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder krijgt ooit te maken met ouderenmishandeling. Financieel misbruik komt het meeste voor, gevolgd door psychische en lichamelijke mishandeling. Omdat dit thuis achter de voordeur gebeurt, is het lastig te herkennen.

En toch kan het wel, als je weet waar je op moet letten.

Deze interactieve training neemt je o.a. aan de hand van een Virtual Reality Bril - casus mee naar een levensechte situatie. Wat zie jij? Wat zou jij doen?

*winnaar STZ innovatie challenge 2022

 

Workshop 11: Centrum Seksueel Geweld: 24/7 telefonisch bereikbaar en beschikbaar!

Workshopleider: Léontine Verberg, Centrum Seksueel Geweld

Voor de politie zijn de 7 W’s belangrijk bij een melding of aangifte van seksueel geweld: Wat, Wanneer, Waarom, Waarmee en Waar is het gebeurd, Wie heeft het gedaan, Welke handelingen zijn er verricht.

Aan de hand van 7 andere W’s willen wij uw  kennis vergroten over de werkzaamheden van het CSG Rotterdam:

 • Wie zijn wij?

 • Wat doen wij?

 • Welke interventies worden ingezet voor wie?

 • Wanneer kan je bij ons terecht?

 • Waarmee helpen wij en met wie werken wij samen?

 • Waar vangen wij je op?

 • Waarom bieden wij 24/7 hulp?

 

Workshop 12: Hoe word ik een Oom Dik of Tante Ger: De impact van een klein gebaar op het leven van een kind.

Workshopleider: Ted Kloosterboer, Stichting Praat

In de workshop ligt de focus op helpen en niet op een probleem oplossen. Helpen gaat over contact maken, in verbinding zijn met de ander, de ander echt zien en horen. In de workshop laten we je dit ook echt ervaren. En daarmee ervaar je ook wat die ogenschijnlijk simpele, kleine dingen teweegbrengen. In je eigen lijf en in je eigen gevoel van welbevinden.

In een tijdsbestek van anderhalf uur ga je dus echt ervaren hoe dat is en krijg je kennis over het belang van een betrouwbare volwassene in het leven van een kind. 

 

Workshop 13: In gesprek met een kind over vermoedens van kindermishandeling

Workshopleiders: Sandra van Dijk en Anna Grootscholten, Stevig Staan, i.s.m. Veilig Thuis

Wanneer je je zorgen maakt over de veiligheid van een kind of jongere, is het belangrijk daarover in gesprek te gaan. Zorgvuldigheid staat dan bovenaan. Maar hoe doe je dat? Wat moet je vragen of zeggen? Hoe ga je om met geheimhouding als een kind dit van je vraagt? Wat zijn de do’s en don’ts en welke tools kunnen je hierbij helpen? Deze workshop helpt je bij het vinden van de antwoorden op deze vragen.

 

Workshop 14: Drakenhaven: Echo's uit het verleden

Workshopleider: Elwin Goedgedrag, ExpEx

In ‘Drakenhaven: Echo's uit het verleden’ word je meegenomen in een short story over kindermishandeling vanuit het perspectief van een kind. Het geanimeerde verhaal spreekt tot de verbeelding, waarna er ruimte is om de verschillende rollen van betrokkenen en de daarin belemmerende en bevorderende factoren te belichten. Vanuit ervaringsdeskundigheid zal Elwin het contact aangaan in een rollenspel door o.a. zijn eigen ervaring in te zetten, zoals het voelde voor hem als kind.

 • 09.00 – 09.15 uur: Ontvangst en aanmelden
 • 09.15 – 09.35 uur: Welkom en opening door dagvoorzitter Els van der Weele en Jeroen Postma, wethouder gemeente Nissewaard
 • 09.35 – 10.20 uur: Plenaire spreker Ester Wijnen over partnergeweld
 • 10.45 – 12.15 uur: Workshopronde 1
 • 12.30 – 13.30 uur: Lunch en ontmoeten
 • 13.30 – 14.00 uur: Gezamenlijke start van de middag met Petje op Petje af
 • 14.05 – 15.35 uur: Workshopronde 2
 • 15.40 – 16.30 uur: Paneldiscussie (met bijzondere regionale gasten) en spetterende gezamenlijke afsluiting
 • 16.30 – 17.00 uur: Borrel en ontmoeten

Bekijk hieronder de video over Geweld hoort nergens thuis, de doelen van het programma, de samenwerking en ervaringen bij de aanpak van huiselijk geweld en het vervolg op het programma dat liep van 2018-2021.

Bijna iedereen leert dat je ‘niet de vuile was buiten moet hangen’. Met andere woorden, vervelende dingen die thuis gebeuren, daar praat je niet over. Kindermishandeling en huiselijk geweld vaart wel bij geheimhouding en daarom is het belangrijk om de vuile was juist wél buiten te hangen.

Tijdens de themadag krijgt iedereen de gelegenheid zijn of haar vuile was buiten te hangen. Dit kan gaan om eigen ervaringen met het thema kindermishandeling en huiselijk geweld of om eigen werkervaringen. Deze schrijven we op een stuk wasgoed dat we daadwerkelijk ophangen aan een waslijn in Theater de Stoep. Zo maken we kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar én zichtbaar.

Heb je nog vragen over de themadag? Laat het ons weten via een e-mail aan GHNT@nissewaard.nl.