Alcoholvergunning

Wilt u een (horeca)bedrijf of slijterij starten of overnemen binnen de gemeente Nissewaard? Dan heeft u een Alcoholvergunning (voorheen: Drank- en Horecavergunning) nodig. Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. U vraagt een nieuwe Alcoholvergunning schriftelijk aan. Bent u een nieuwe ondernemer binnen de gemeente Nissewaard? Dan levert u de aanvraag met bijbehorende stukken persoonlijk in bij de gemeente. U maakt hiervoor eerst een afspraak.

U vraagt een Alcoholvergunning aan als u sterke dranken verkoopt in een slijterij en als
u alcoholhoudende drank schenkt:

 • tegen betaling;
 • in een horeca-inrichting zoals een café of een restaurant;
 • als vereniging of stichting met activiteiten op het gebied van recreatie, sport, cultuur, educatie, levensbeschouwing of godsdienst;

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert.

De kosten voor aan aanvraag Alcoholvergunning zijn:

 • € 420,30 voor een aanvraag type model A of B
 • € 123,75 voor een aanvraag type C
 • € 159,65 voor een wijziging van de Alcoholvergunning

Hier vindt u de aanvraagformulieren die noodzakelijk zijn voor de aanvraag van een Alcoholvergunning.

Commerciële inrichtingen vragen Model A aan.

Verenigingen en stichtingen gebruiken Model B.

Voor ontheffing, bestemd voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank (waarvoor geen Alcoholvergunning middels model A of model B is verleend) tijdens bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, wordt Model C gebruikt.

Stuur het aanvraagformulier samen met de bijlage(n) naar:

Gemeente Nissewaard
Afdeling VVH / team vergunningen
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Een 'inrichting' is de ruimte waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, inclusief de terrassen die bij het bedrijf horen. Uw horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen. Die gaan bijvoorbeeld over ventilatie en toiletvoorzieningen. U krijgt geen Alcoholvergunning als u niet aan deze eisen voldoet. Zie voor meer informatie Besluit eisen Alcoholwet (wetten.overheid.nl)

Heeft u een horecabedrijf? Dan moet u misschien een milieumelding (omgevingsloket.nl) doen.

Als leidinggevende bent u:

 • minimaal 21 jaar,
 • niet onder curatele gesteld,
 • niet uit de ouderlijke macht ontzet,
 • in het verleden niet strafrechtelijk veroordeeld,
 • in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne, en
 • niet van slecht gedrag.

De gemeente kan de vergunning intrekken als:

 • Onjuiste gegevens zijn verstrekt
 • De inrichting of leidinggevende niet langer aan de eisen voldoet
 • Het bedrijf gevaar of een verstoring oplevert voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of het woon- en leefklimaat in de omgeving van het bedrijf
 • Wordt gehandeld in strijd met de voorschriften in de vergunning
 • De omstandigheden of inzichten zo zijn gewijzigd, dat de vergunning nu zou worden geweigerd
 • Dat volgens de Wet Bibob nodig is (justis.nl)

Een wijziging van leidinggevenden geeft u door met het aanvraagformulier. Sinds 1 juli 2021 geldt de Alcoholwet. De vergunningen bestaan uit de vergunning en een aanhangsel waarop de leidinggevenden staan. Bestaande vergunningen hoeven niet te worden aangepast.