Boom kappen

Als u een boom wilt kappen, heeft u soms een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ nodig. Vroeger werd dit de kapvergunning genoemd. U heeft geen vergunning nodig wanneer de doorsnede (diameter) van de stam van de boom op een hoogte van 130 cm vanaf de grond kleiner is dan 70 cm.

Wanneer u wel een vergunning nodig heeft kunt u deze aanvragen in het omgevingsloket op omgevingswet.overheid.nl/aanvragen. U krijgt daar een overzicht van wat u moet aanleveren. Een aanvraag via het Omgevingsloket scheelt zowel in de doorlooptijd als in legeskosten. U kunt ook vooraf informeren bij de gemeente via het telefoonnummer14 0181.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kappen van een boom (houtopstand) voegt u de volgende bijlagen toe:

  • U doet uw aanvraag via het Omgevingsloket
  • situatietekening
  • kleurenfoto's van de bestaande situatie
  • onderbouwing kap: afmeting boom, soort boom en reden van kap

Afhankelijk van de aanvraag en de situatie kunnen extra gegevens nodig zijn.

U betaalt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning leges. Deze kosten (of een deel daarvan) betaalt u ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of ingetrokken. De kosten voor het verwijderen van een boom zijn voor uw eigen rekening.

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen uw plannen. Dit kan binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op officielebekendmakingen.nl.