Collectevergunning

Wilt u voor een goed doel geld inzamelen (huis-aan-huis, op openbare plekken of online)? Dan moet u een collecteweek reserveren door een collectevergunning aan te vragen. Dit hoeft niet als u een landelijke reservering hebt bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Een collectevergunning kunt u aanvragen via onderstaand formulier. De opbrengst collecte moet in zijn geheel naar een liefdadigheidsinstelling of een goed doel gaan. U heeft overigens geen vergunning nodig als u in besloten kring geld of goederen inzamelt.

Voor een collectevergunning gelden de volgende voorwaarden:

  • Inzameling van geld en goed mag uitsluitend plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur.
  • Een collectant moet desgevraagd een door de vergunninghouder verstrekt legitimatiebewijs kunnen tonen.
  • Collectanten moeten tenminste 14 jaar oud zijn.
  • Voor het inzamelen van contant geld moet gebruik gemaakt worden van een collectebus. Hierop moet het doel vermeld worden.
  • Voor het inzamelen van goederen dient gebruik te worden gemaakt van een inzamelmiddel zoals een plastic zak of tas.
  • De hele opbrengst gaat naar het gestelde goede doel

Het goede doel, de aanvrager of aanvragende instantie worden gecontroleerd.

Een vergunning is niet nodig voor:

  • Een inzameling in besloten kring, bijvoorbeeld als uw vereniging een inzamelactie organiseert in haar eigen gebouw, waar alleen de leden van deze vereniging aan mee mogen doen
  • Collecteplan-instellingen die zijn vermeld op het landelijke collecte rooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en die geld of goederen inzamelen in de aan hen door het CBF toegewezen periode
  • Instellingen met een CBF-keur of een CBF certificaat voor kleine goede doelen hebben en op “de roulatielijst kledinginzameling” staan, krijgen per kwartaal een periode aangewezen waarin zij huis aan huis gebruikte kleding in kunnen zamelen
  • In de gemeente Nissewaard gevestigde verenigingen en stichtingen, die krachtens statuten en activiteiten een doel nastreven dat van algemeen belang is en die geld of goederen inzamelen in een collecte vrije periode en zij zich minimaal 10 werkdagen vooraf hebben gemeld bij de gemeente

Gaat u collecteren? Op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ziet u voor welke data u een collectevergunning kunt aanvragen. Alleen in de vrije weken van het CBF-collecterooster is er plaats voor organisaties die nog niet zijn ingedeeld in dit rooster.

Lees meer over Collecterooster CBF