Collectevergunning

Als u spullen of geld inzamelt voor een goed doel, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Dit heet een collectevergunning. U vraagt de collectevergunning schriftelijk aan. De opbrengst collecte moet in zijn geheel naar een liefdadigheidsinstelling of een goed doel gaan. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar ziekten, internationale hulp, milieu, natuurbehoud of dierenwelzijn. U heeft geen vergunning nodig als u in besloten kring geld of goederen inzamelt.

Voorwaarden vergunning

U kunt huis-aan-huis collecteren met een collectebus. Of u collecteert vanuit een kraam (donatie), via intekenlijsten of door het aanbieden van diensten.

Voor een collectevergunning gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • Inzameling van geld en goed mag uitsluitend plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur
  • Een collectant moet desgevraagd een door de vergunninghouder verstrekt legitimatiebewijs kunnen tonen
  • Collectanten moeten tenminste 14 jaar oud zijn
  • Voor het inzamelen van geld dient gebruik te worden gemaakt van een collectebus. Hierop moet het doel vermeld worden.
  • Voor het inzamelen van goederen dient gebruik te worden gemaakt van een inzamelmiddel zoals een plastic zak of tas
  • De hele opbrengst gaat naar het gestelde goede doel

Het goede doel, de aanvrager of aanvragende instantie worden gecontroleerd.

Geen vergunning nodig

Een vergunning is niet nodig voor:

  • Een inzameling in besloten kring, bijvoorbeeld als uw vereniging een inzamelactie organiseert in haar eigen gebouw, waar alleen de leden van deze vereniging aan mee mogen doen
  • Collecteplan-instellingen die zijn vermeld op het landelijke collecte rooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en die geld of goederen inzamelen in de aan hen door het CBF toegewezen periode
  • Instellingen met een CBF-keur of een CBF certificaat voor kleinen goede doelen hebben en op “de roulatielijst kledinginzameling” staan, krijgen per kwartaal een periode aangewezen waarin zij huis aan huis gebruikte kleding in kunnen zamelen
  • In de gemeente Nissewaard gevestigde verenigingen en stichtingen, die krachtens statuten en activiteiten een doel nastreven dat van algemeen belang is en die geld of goederen inzamelen in een collecte vrije periode en zij zich minimaal 10 dagen vooraf hebben gemeld bij de gemeente

Collecterooster

Gaat u huis-aan-huis collecteren? Op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ziet u voor welke data u een collectevergunning kunt aanvragen. Alleen in de vrije weken van het CBF-collecterooster is er plaats voor organisaties die nog niet zijn ingedeeld in dit rooster. Het is niet noodzakelijk om aangesloten te zijn bij het CBF om een collecte te kunnen houden.

Lees meer over Collecterooster CBF

Andere vergunningen

Gebruikt u een kraam bij uw inzamelingsactie, dan heeft u ook een standplaatsvergunning nodig.