Evenementenvergunning

Als u een evenement wilt organiseren dat toegankelijk is voor publiek, kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft. De gemeente beoordeelt of uw evenement vergunningplichtig is. Zij vraagt advies bij diverse afdelingen en externe hulpdiensten. Mogelijk heeft u naast de evenementenvergunning ook andere vergunningen of ontheffingen nodig.

Om zekerheid te krijgen dat een evenement in het volgend kalenderjaar op een bepaalde datum kan plaatsvinden, moet dit evenement vóór 1 oktober van het huidig kalenderjaar aangemeld worden bij team Vergunningen voor plaatsing op de evenementenkalender. Als voorbeeld; wilt u op 15 september 2024 een evenement organiseren, moet u dit aanmelden voor 1 oktober 2023. Deze kalender wordt jaarlijks in december/januari vastgesteld.

Voor eind februari krijgt u te horen of uw aanvraag is goedgekeurd. Dit geeft echter geen automatisch recht op een evenementenvergunning. 

Na de goedkeuring kunt u de vergunningsaanvraag doen.

U kunt de vergunning minimaal 8 weken voor de start van het evenement aanvragen. Bij middelgrote evenementen moet dit minimaal 13 weken. Bij een groot evenement moet dit minimaal 26 weken van tevoren. Wil u weten in welke categorie uw evenement valt, neem dan contact op met team Vergunningen. Als uw aanvraag niet op tijd binnenkomt, kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dit geldt ook voor aanvragen zonder bijlagen of aanvragen die niet volledig zijn ingevuld. In het aanvraagformulier staat aangegeven welke bijlagen u moet meesturen. Dit zijn in ieder geval een situatietekening, een draaiboek / veiligheidsplan.

Evenementenklasse

Evenementen worden in klassen opgedeeld: 0-evenement en A-, B- en C-evenementen. De klasse wordt bepaald door de risico's op het gebied van openbare orde en veiligheid, de gevolgen in de gemeente en de mogelijke gevolgen voor het verkeer.

Een klein evenement valt in de klasse 0-evenement. Voorbeelden van een 0-evenement kunnen zijn een straatfeest of een buurtbarbecue. Kijk bij de voorwaarden voor verdere uitleg. U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel moet u online een melding doen bij ons.

1 MB
Aanvraagformulier evenementenvergunning

U kunt het formulier opsturen naar:

Gemeente Nissewaard
t.a.v. team Vergunningen
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Stukken die aangeleverd moeten worden bij de grotere evenementen aanvraag zijn:
 • Nauwkeurige plattegrond waarop alle elementen (bijvoorbeeld tent, podium, kraam, af te zetten straat) staan aangegeven, voorzien van afmetingen
 • Rastertekening van het evenemententerrein/gebied
 • Overall tekening van het evenemententerrein/gebied
 • Veiligheidsplan /calamiteitenplan inclusief beveiligingsplan (geleverd door een beveiligingsbedrijf)
 • EHBO inzet
 • Verkeersplan
 • Programma inclusief eventuele optredens
 • Draaiboek
 • Bewonersbrief

De gemeente beoordeelt of uw evenement vergunningplichtig is en wat de kosten zijn. Hierbij wordt gelet op de volgende punten:

 • De ruimte en tijd die het evenement innemen en de mogelijke inzet van hulpdiensten
 • Het aantal verwachte bezoekers
 • Het effect op het woonleefklimaat in de directe omgeving
 • Past het evenement bij de locatie
 • Bestaat er gevaar voor de openbare orde, gezondheid en veiligheid
 • Hindert het evenement het verkeer (bijvoorbeeld door wegafzetting)
 • Bestaat er gevaar voor verontreiniging, aantasting van het uiterlijk van de stad of schade aan openbare (groen)voorzieningen
 • Geeft de organisator voldoende garantie voor een goed verloop van het evenement
 • Wordt schade aan het milieu zoveel mogelijk beperkt

Na beoordeling van uw aanvraag zal blijken wat de vergunning kost. Dit is afhankelijk van hoe risicovol het evenement is, het aantal verwachte bezoekers en het effect op de locatie. U krijgt van de gemeente een voorstel.

U bent zelf verantwoordelijk voor hekken, verkeersborden en andere materialen. Hiervoor kunt u terecht bij verschillende verhuurbedrijven. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

Mogelijk heeft u naast de evenementenvergunning ook andere vergunningen of ontheffingen nodig.

Zwakalcoholhoudende drank

Voor de verkoop van zwakalcoholhoudende drank moet u apart een ontheffing aanvragen:

Parkeren

Voor het tijdelijk parkeren bij de opbouw en afbouw heeft u misschien een parkeerontheffing nodig. De gemeente beoordeelt bij uw aanvraag of dit noodzakelijk is. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Aan een parkeerontheffing zijn kosten verbonden.

Ongeachte de grootte van het evenement, als het gaat om veiligheid zijn er vier zaken die u moet regelen:

 • Brandveiligheid;

 • Bereikbaarheid voor hulpdiensten;

 • Hygiëne;

 • EHBO.

Lees ook tips en adviezen over veiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Organiseert u een klein evenement (Dit noemen wij ook wel een 0-evenement)? Dan hoeft u geen evenementenvergunning aan te vragen maar dit alleen schriftelijk te melden. Dit doet u via het meldingsformulier. Meld uw kleine evenement uiterlijk 10 werkdagen van tevoren maar liever eerder. 

Wanneer is iets een klein evenement? Dit zijn de voorwaarden die daarbij horen:

 • U schenkt geen alcohol en;

 • U sluit geen wegen af en;

 • Er zijn minder dan 150 personen aanwezig en;

 • Kleine objecten zoals krame/tenten zijn in totaal niet groter dan 36 vierkante meter en;

 • Het evenement vindt tussen 11:00 en 23:00 uur plaats en;

 • Er is geen muziek en;

 • Het evenement vindt niet plaats op de doorgaande rijbaan of (brom)fietspad, en belemmert het verkeer en de hulpdiensten ook niet op een andere manier.

Voor het melden van een klein evenement kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Voldoet uw evenementen toch wel aan 1 van de bovenstaande voorwaarden? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

De gemeente neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Daarna vraagt de gemeente advies bij verschillende partners, zoals de veiligheidsregio, de politie en de DCMR. Wanneer alle adviezen binnen zijn, neemt de gemeente een besluit over het verlenen van de vergunning.

Is uw aanvraag en bijbehorende basisdocumentatie niet volledig? Dan neemt de gemeente de aanvraag niet in behandeling.

Weigering van een aanvraag

De burgemeester weigert uw aanvraag ook wanneer:

 • Openbare orde en veiligheid in gevaar komen door uw evenement.
 • De gezondheid van personen in gevaar komt door uw evenement.
 • De verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen in gevaar komen door uw evenement.
 • U het beschermen van het milieu niet voldoende kan aantonen.
 • U het voorkomen of beperken van overlast niet voldoende kan aantonen.