Evenementenvergunning

Als u een evenement wilt organiseren dat toegankelijk is voor publiek, kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft. De gemeente beoordeelt of uw evenement vergunningplichtig is. Zij vraagt advies bij diverse afdelingen en externe hulpdiensten. Mogelijk heeft u naast de evenementenvergunning ook andere vergunningen of ontheffingen nodig.

Evenementenkalender

Om zekerheid te krijgen dat een evenement in het volgend kalenderjaar op een bepaalde datum kan plaatsvinden, moet dit evenement vóór 1 oktober van het huidig kalenderjaar aangemeld worden bij team Vergunningen voor plaatsing op de evenementenkalender. Als voorbeeld; wilt u op 15 september 2021 een evenment organiseren, moet u dit aanmelden voor 1 oktober 2020. Deze kalender wordt jaarlijks in december/januari vastgesteld.

Voor eind februari krijgt u te horen of uw aanvraag is goedgekeurd. Dit geeft echter geen automatisch recht op een evenementenvergunning. 

Na de goedkeuring kunt u de vergunningsaanvraag doen.

Aanvragen

U kunt de vergunning minimaal 8 weken voor de start van het evenement aanvragen. Bij middelgrote evenementen moet dit minimaal 13 weken. Bij een groot evenement moet dit minimaal 26 weken van tevoren. Wil u weten in welke categorie uw evenement valt, neem dan contact op met team Vergunningen. Als uw aanvraag niet op tijd binnenkomt, kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dit geldt ook voor aanvragen zonder bijlagen of aanvragen die niet volledig zijn ingevuld. In het aanvraagformulier staat aangegeven welke bijlagen u moet meesturen. Dit zijn in ieder geval een situatietekening, een draaiboek / veiligheidsplan.

1 MB
Aanvraagformulier evenementenvergunning

U kunt het formulier opsturen naar:

Gemeente Nissewaard
t.a.v. team Vergunningen
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Beoordeling

De gemeente beoordeelt of uw evenement vergunningplichtig is en wat de kosten zijn. Hierbij wordt gelet op de volgende punten:

 • De ruimte en tijd die het evenement innemen en de mogelijke inzet van hulpdiensten
 • Het aantal verwachte bezoekers
 • Het effect op het woonleefklimaat in de directe omgeving
 • Past het evenement bij de locatie
 • Bestaat er gevaar voor de openbare orde, gezondheid en veiligheid
 • Hindert het evenement het verkeer (bijvoorbeeld door wegafzetting)
 • Bestaat er gevaar voor verontreiniging, aantasting van het uiterlijk van de stad of schade aan openbare (groen)voorzieningen
 • Geeft de organisator voldoende garantie voor een goed verloop van het evenement
 • Wordt schade aan het milieu zoveel mogelijk beperkt

Kosten

Na beoordeling van uw aanvraag zal blijken wat de vergunning kost. Dit is afhankelijk van hoe risicovol het evenement is, het aantal verwachte bezoekers en het effect op de locatie. U krijgt van de gemeente een voorstel.

U bent zelf verantwoordelijk voor hekken, verkeersborden en andere materialen. Hiervoor kunt u terecht bij verschillende verhuurbedrijven. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

Andere vergunningen en ontheffingen

Mogelijk heeft u naast de evenementenvergunning ook andere vergunningen of ontheffingen nodig.

Zwakalcoholhoudende drank

Voor de verkoop van zwakalcoholhoudende drank moet u apart een ontheffing aanvragen.

Parkeren

Voor het tijdelijk parkeren bij de opbouw en afbouw heeft u misschien een parkeerontheffing nodig. De gemeente beoordeelt bij uw aanvraag of dit noodzakelijk is. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Aan een parkeerontheffing zijn kosten verbonden.

Veiligheid

Ongeachte de grootte van het evenement, als het gaat om veiligheid zijn er vier zaken die u moet regelen:

 • Brandveiligheid;

 • Bereikbaarheid voor hulpdiensten;

 • Hygiëne;

 • EHBO.

Lees ook tips en adviezen over veiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Klein evenement

Organiseert u een klein evenement (Dit noemen wij ook wel een 0-evenement)? Dan hoeft u geen evenementenvergunning aan te vragen maar dit alleen schriftelijk te melden. Dit doet u via het meldingsformulier. Doe uw melding uiterlijk 10 werkdagen voor het evenement plaatsvindt, maar liever eerder. 

Wanneer is iets een klein evenement? Dit zijn de voorwaarden die daarbij horen:

 • U schenkt geen alcohol en;

 • U sluit geen wegen af en;

 • Er zijn minder dan 150 personen aanwezig en;

 • Kramen en podia zijn kleiner dan 10 vierkante meter en;

 • Het evenement vindt tussen 11:00 en 23:00 uur plaats en;

 • Er is geen muziek en;

 • Het evenement vindt niet op de openbare weg plaats.

Voor het melden van een klein evenement kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

U kunt het formulier opsturen naar:

Gemeente Nissewaard
t.a.v. team Vergunningen
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

382 kB
Meldingsformulier klein evenement

Voldoet uw evenementen toch wel aan 1 van de bovenstaande voorwaarden? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.