Evenementenvergunning

Als u een evenement wilt organiseren dat toegankelijk is voor publiek, kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft. Bij een groot evenement moet dit minimaal 12 weken van tevoren. De gemeente beoordeelt of uw evenement vergunningplichtig is. Zij vraagt advies bij diverse afdelingen en externe hulpdiensten. Mogelijk heeft u naast de evenementenvergunning ook andere vergunningen of ontheffingen nodig.

Aanvragen

U kunt de vergunning minimaal 6 weken voor de start van het evenement aanvragen. Bij een groot evenement moet dit minimaal 12 weken van tevoren. Als uw aanvraag niet op tijd binnenkomt, kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dit geldt ook voor aanvragen zonder bijlagen of aanvragen die niet volledig zijn ingevuld. In het aanvraagformulier staat aangegeven welke bijlagen u moet meesturen. Dit zijn in ieder geval een situatietekening, een draaiboek en eventueel documenten voor de gebruiksvergunning.

U kunt het formulier opsturen naar:

Gemeente Nissewaard
t.a.v. afd Vergunningen
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Beoordeling

De gemeente beoordeelt of uw evenement vergunningplichtig is en wat de kosten zijn. Hierbij wordt gelet op de volgende punten:

 • De ruimte en tijd die het evenement innemen en de mogelijke inzet van hulpdiensten
 • Het aantal verwachte bezoekers
 • Het effect op het woonleefklimaat in de directe omgeving
 • Past het evenement bij de locatie
 • Bestaat er gevaar voor de openbare orde, gezondheid en veiligheid
 • Hindert het evenement het verkeer (bijvoorbeeld door wegafzetting)
 • Bestaat er gevaar voor verontreiniging, aantasting van het uiterlijk van de stad of schade aan openbare (groen)voorzieningen
 • Geeft de organisator voldoende garantie voor een goed verloop van het evenement
 • Wordt schade aan het milieu zoveel mogelijk beperkt

Kosten

Na beoordeling van uw aanvraag zal blijken wat de vergunning kost. Dit is afhankelijk van hoe risicovol het evenement is, het aantal verwachte bezoekers en het effect op de locatie. U krijgt van de gemeente een voorstel.

U bent zelf verantwoordelijk voor hekken, verkeersborden en andere materialen. Hiervoor kunt u terecht bij verschillende verhuurbedrijven. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

Andere vergunningen en ontheffingen

Mogelijk heeft u naast de evenementenvergunning ook andere vergunningen of ontheffingen nodig.

Zwakalcoholhoudende drank

Voor de verkoop van zwakalcoholhoudende drank moet u apart een ontheffing aanvragen.

Parkeren

Voor het tijdelijk parkeren bij de opbouw en afbouw heeft u misschien een parkeerontheffing nodig. De gemeente beoordeelt bij uw aanvraag of dit noodzakelijk is. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Aan een parkeerontheffing zijn kosten verbonden.

Gebruiksmelding

U moet misschien een gebruiksmelding indienen. Bijvoorbeeld bij evenementen voor kinderen, bij kamperen of bij een evenement waarbij u een tijdelijk bouwwerk plaatst (bijvoorbeeld een tent) en waar meer dan 150 personen aanwezig kunnen zijn. De gemeente beoordeelt bij uw aanvraag of dit noodzakelijk is. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Indien de gebruikersvergunning niet wordt afgegeven, kan uw evenement niet doorgaan (ook al heeft u een evenementenvergunning).

Gebruiksmelding

Als u een evenement organiseert in een bouwwerk dat normaal gesproken een andere gebruiksbestemming heeft, moet u een gebruiksmelding indienen. De gemeente beoordeelt bij uw aanvraag of dit noodzakelijk is. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Aan een gebruiksmelding zijn geen kosten verbonden. Indien de melding niet wordt goedgekeurd, kan uw evenement niet doorgaan (ook al heeft u een evenementenvergunning).

Veiligheid

Ongeachte de grootte van het evenement, als het gaat om veiligheid zijn er vier zaken die u moet regelen:

 • brandveiligheid;

 • bereikbaarheid voor hulpdiensten;

 • hygiëne;

 • EHBO.

Lees ook tips en adviezen over veiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.