Exploitatievergunning

Gaat u een openbare inrichting exploiteren? Dan vraagt u een exploitatievergunning aan. Onder een openbare inrichting wordt in elk geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, afhaalpunten, take away en maaltijdbezorging. Ook vraagt u een exploitatievergunning aan voor elke andere openbare ruimte waar drank, rookwaren, eten of drinken wordt verstrekt tegen betaling.

Een exploitatievergunning is onder andere verplicht als:

  • U een openbare inrichting (horecagelegenheid) wilt starten of overnemen waar consumpties en/of spijzen worden verkocht voor het nuttigen ter plaatse;
  • De inrichting (bouwtechnisch) wijzigt;
  • De ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV).

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert.

De kosten voor een aanvraag Exploitatievergunning zijn afhankelijk van het type vergunning. Na behandeling zal blijken welke kosten voor u van toepassing zijn.

U vraagt uw vergunning aan door middel van onderstaand formulier. Na beoordeling van uw aanvraag dient u eventueel nog overige bewijsstukken te overleggen. Bij het verlenen van de vergunning is de Wet Bibob (justis.nl) van toepassing.

De burgemeester besluit binnen 8 weken of de vergunning verleend wordt. De termijn van 8 weken gaat in op het moment dat de aanvraag compleet is en alle benodigde stukken bij de gemeente aangeleverd zijn.
Deze termijn kan eenmaal met 8 weken verlengd worden indien dat nodig is.

Een exploitatievergunning wordt verleend met voorschriften. Die voorschriften zijn bedoeld om de openbare orde en veiligheid in- en rondom het horecabedrijf te waarborgen. Als u de voorschriften niet naleeft dan kan de burgemeester de vergunning (tijdelijk) intrekken. De vergunning wordt in principe voor onbepaalde tijd verleend, mits er iets verandert in de bedrijfsvoering.

Voorschriften

De gemeente kan de vergunning intrekken als:

  • Onjuiste gegevens zijn verstrekt
  • De inrichting of leidinggevende niet langer aan de eisen voldoet
  • Het bedrijf gevaar of een verstoring oplevert voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of het woon- en leefklimaat in de omgeving van het bedrijf
  • Wordt gehandeld in strijd met de voorschriften in de vergunning
  • De omstandigheden of inzichten zo zijn gewijzigd, dat de vergunning nu zou worden geweigerd
  • Dat volgens de Wet Bibob nodig is (justis.nl)