Exploitatievergunning

U vraagt een Exploitatievergunning schriftelijk aan als u een openbare (horeca) inrichting zoals een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of dorpshuis wil starten en/of overnemen. Ook voor elk ander openbare ruimte waar drank, rookwaren, eten of drinken wordt verstrekt tegen betaling.

Voorwaarden

Een exploitatievergunning is onder andere verplicht als:

 • U een openbare inrichting (horecagelegenheid) wilt starten of overnemen waar consumpties en/of spijzen worden verkocht voor het nuttigen ter plaatse;
 • De inrichting (bouwtechnisch) wijzigt;
 • De ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV).

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert.

Kosten

De kosten voor een aanvraag Exploitatievergunning zijn afhankelijk van de type vergunning. Na behandeling zal blijken welke kosten voor u van toepassing zijn.

Aanvragen

U kunt uw exploitatievergunning enkel mondeling aanvragen. U dient hiervoor een afspraak te maken met team Vergunningen via telefoonnummer 14 0181. Tijdens deze afspraak moet u onderstaande documenten meenemen:

 • Recent uittreksel uit het bevolkingsregister indien u niet woonachtig bent in de gemeente Nissewaard
 • Bewijs van inschrijving bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Arbeidsovereenkomst(en)
 • Kopie legitimatiebewijs (origineel tonen)
 • De exacte afmetingen van de ruimte en eventueel de terrassen die daarbij horen (Bouwtekening)

Na overleg met de behandelend ambtenaar dient u eventueel nog overige bewijsstukken te overleggen. Bij het verlenen van de vergunning is de Wet Bibob (justis.nl) van toepassing. Tijdens het overleg zal dit toegelicht worden.

De burgemeester besluit binnen 8 weken of de vergunning verleend wordt. Deze termijn kan eenmaal met 8 weken verlengd worden indien dat nodig is. De aanvraag dient dan wel compleet te zijn aangeleverd.

Vergunning intrekken

Een exploitatievergunning wordt verleend met voorschriften. Die voorschiften zijn bedoeld om de openbare orde en veiligheid in- en rondom het horecabedrijf te waarborgen, indien u de voorschriften niet naleeft dan kan de burgemeester de vergunning (tijdelijk) intrekken. De vergunning wordt in principe voor onbepaalde tijd verleend, mits er iets veranderd in de bedrijfsvoering.

Voorschriften

De gemeente kan de vergunning intrekken als:

 • Onjuiste gegevens zijn verstrekt
 • De inrichting of leidinggevende niet langer aan de eisen voldoet
 • Het bedrijf gevaar of een verstoring oplevert voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of het woon- en leefklimaat in de omgeving van het bedrijf
 • Wordt gehandeld in strijd met de voorschriften in de vergunning
 • De omstandigheden of inzichten zo zijn gewijzigd, dat de vergunning nu zou worden geweigerd
 • Dat volgens de Wet Bibob nodig is (justis.nl)