Kleine kansspelen

Voor het organiseren van een loterij heeft u een kansspelvergunning nodig. De gemeente kan de vergunning verlenen als de gezamenlijke waarde prijzen en premies niet meer is dan € 4.500 én als de opbrengst naar een goed doel gaat. De kansspelvergunning vraagt u schriftelijk aan. De aanvraagprocedure duurt uiterlijk 8 weken. Na 8 weken ontvangt u de vergunning of een weigering. Is het prijzen- en premiebedrag hoger dan € 4.500? Dan neemt u contact op met de Kansspelautoriteit.

Vraag uw vergunning 8 weken van tevoren aan.

  • Personen onder de 18 jaar mogen niet meedoen aan de loterij
  • De prijzen moeten omschreven en bekend gemaakt zijn tijdens de lotenverkoop
  • De prijzen moet nog 1 jaar na de verloting beschikbaar blijven voor de winnaars
  • U mag geen dieren en alcoholhoudende dranken verloten


Op een lot moet staan:

  • Naam van de vergunninghouder (bijvoorbeeld vereniging)
  • Correspondentieadres
  • Goede doel waar minimaal 50% van de opbrengst naar toe gaat
  • Totaal aantal uitgegeven loten
  • Prijs van het lot
  • Datum van de trekking

Het is verboden om zonder vergunning een loterij te houden (artikel 3 Wet Kansspelen). De trekking doet u in aanwezigheid van een in de vergunning aangewezen persoon. U kunt iemand aanwijzen die geen eigen belang heeft bij de trekking.

Kansspelen (Rijksoverheid.nl)

Vergunningen kansspelen (Kansspelautoriteit)

Minimaal 50% opbrengst verkoop van loten is bestemd voor het goede doel. Dus u mag maximaal 50% opbrengst lotenverkoop uitgeven aan prijzen en onkosten. Dat is inclusief de economische waarde geschonken prijzen en de eventuele kansspelbelasting. U moet het prijzenpakket dus aanpassen als de opbrengst loten lager uitvalt dan verwacht. Het goede doel krijgt altijd ten minste 50% opbrengst. Als de loterij hieraan niet voldoet, mag de trekking niet doorgaan en moet u het opgehaalde geld teruggeven.

Voor het organiseren van een bingo moet u een melding doen bij de gemeente. Het organiseren van een bingo mag alleen gedaan worden door een Nederlandse vereniging die ten minste drie jaar bestaat. Uit de statuten  van de vereniging moet duidelijk blijken dat het hoofddoel van de vereniging niet is het beoefenen van kansspelen. Uiteraard is het mogelijk naast de gewone bijeenkomsten van de vereniging een bingo te organiseren. De waarde van de prijzen en premies mogen niet hoger zijn dan €400,- per serie of zet en de gezamenlijke waarde daarvan niet meer dan € 1.550,- per bijeenkomst.

De kosten voor de aanvraag zijn afhankelijk van de soort aanvraag. Na behandeling zal blijken welke kosten voor u van toepassing zijn.