Stemmen voor kiezers met een beperking

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Alleen voor het mobiele stembureau gelden minder strenge eisen.

Op ieder stembureau is het volgende aanwezig:

  • minstens één stemhokje met een verplaatsbaar schrijfblad
  • één extra breed stemhokje (voor rolstoel, rollator of scootmobiel)
  • een stoel met leuningen (voor mensen die moeite hebben met (lang) staan)
  • (eendaags) gehandicaptenparkeerkplaats binnen 100 meter van de ingang van het stembureau
  • opritten om hoogteverschillen te verlagen voor scootmobiel, rollator of rolstoel

In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe u het stembiljet moet gebruiken. Heeft u vanwege uw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen.

Op ieder stembureau is het volgende aanwezig:

  • kandidatenlijst in grote letters (aan de wand in elk stembureau en in boekvorm op het stadhuis)
  • leesloep met verlichting
  • sterke verlichting boven ieder stemhokje
  • stemmal met audio-ondersteuning (enkel aanwezig op het stembureau in het stadhuis)
  • kandidatenlijst in braille (enkel aanwezig op het stembureau in het stadhuis)

In onze gemeente is een speciale stemmal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking beschikbaar. Met behulp van deze stemmal kunnen kiezers met een visuele beperking zelfstandig stemmen. Weten hoe de stemmal werkt? Volg deze instructievideo Kiezers met een visuele beperking.

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vindt u uitleg en kunt u oefenen. Lees de Verkiezingskrant in Gewone Taal voor meer informatie over de Tweede Kamerverkiezing. De Verkiezingskrant is te vinden in de hal van het stadhuis, bij diverse wijkcentra en online.

Algemene volmacht voor iemand met verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet.

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Ook moet diegene de volmacht zelf ondertekenen.

In deze video’s vindt u informatie over de Tweede Kamerverkiezing in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.