Stemmen voor kiezers met een beperking

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Alleen voor het mobiele stembureau gelden minder strenge eisen.

In het stemlokaal vindt u onder andere een kandidatenlijst in grote letters en een loep met verlichting. Voor mensen in een rolstoel is er minstens één stemhokje met een verlaagd schrijfblad.

In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe u het stembiljet moet gebruiken. Heeft u vanwege uw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen.

We hebben in elk stembureau een extra breed stemhokje. Hierdoor kunt u makkelijk met een rollator, rolstoel of scootmobiel in een stemhokje terecht.

Kiezers met een beperking: wat is er voor u geregeld in het stemlokaal?

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

In alle stembureaus hangt een vergrote kandidatenlijst. Daarnaast moet in elk geval één leesloep aanwezig zijn, die de tekst op het stembiljet vergroot. Ook moet in het stemhokje goede verlichting zijn.

In onze gemeente is een speciale stemmal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking beschikbaar. Met behulp van deze stemmal kunnen kiezers met een visuele beperking zelfstandig stemmen. Weten hoe de stemmal werkt? Volg deze instructievideo Kiezers met een visuele beperking.
De stemmal is te vinden in de Jan Broekhuishal - Stadhuis.

In deze video’s [3 video’s binnenkort beschikbaar via www.verkiezingentoolkit.nl] vindt u informatie over de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Veel gemeenten en maatschappelijke instellingen organiseren voorafgaand aan de verkiezingen trainingen over het stemmen. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vindt u uitleg en kunt u oefenen.

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet.

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.