Stemmen, hoe werkt dat?

Let op: op 6 juni 2024 kan er gestemd worden voor het europees parlement. Als u mag stemmen voor deze verkiezing, krijgt u een stempas. Op het stembureau levert u de stempas in en krijgt u een stembiljet. In het stemlokaal staat voor deze verkiezing een stembus. U stopt vervolgens het stembiljet in de stembus.

  • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
  • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
  • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
  • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
  • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
  • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
  • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
  • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
  • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Bekijk de stappen in beeld en tekst. Stemmen: hoe werkt dat?

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

U kunt bij het stemmen één kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt bij het tellen dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig om een nieuw stembiljet vragen.

We bezorgen de papieren kandidatenlijsten in de tweede week van november bij u thuis. Op de achterkant van de kandidatenlijsten vindt u een overzicht van alle stembureaus in onze gemeente en een uitleg hoe u moet stemmen. U kunt ook een kandidatenlijst ophalen bij de receptie in het stadhuis. In elk stembureau hangt ook een vergrote kandidatenlijst van de verkiezing.