Aanvragen bijstandsuitkering

Wanneer u hulp wenst bij het online aanvragen van uw bijstandsuitkering, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0181. Geef aan dat u belt voor de gemeente Nissewaard.

Wanneer u zelfstandig uw aanvraag doet dan wijzen wij er op dat bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering een aantal bewijsstukken worden gevraagd. Welke bewijsstukken dit zijn is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wanneer u al uw bewijsstukken direct met uw aanvraag meestuurt, kunnen wij uw aanvraag direct in behandeling nemen.

Deze bewijsstukken zijn altijd noodzakelijk voor een aanvraag:

  • Bankafschriften van (uzelf, eventueel uw partner en/of kinderen) uw betaal- en/of spaarrekening(en) van de laatste 3 maanden. Let op: geen mutatieoverzichten.

Stap 1
U moet eerst uw digitale bankafschriften downloaden. De manier waarop dit gebeurt verschilt per bank. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw bank.

Aansluitend aan uw aanvraag stellen wij u een aantal vragen om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden naar werk of re-integratiemogelijkheden.