Betaaldatum en hoogte uitkering

Krijgt u een uitkering van de gemeente Nissewaard? Zoals een bijstandsuitkering, BBZ, IOAZ of IOAW? Uw uitkering wordt dan maandelijks uitbetaald. De hoogte van uw uitkering hangt van verschillende zaken af.

Betaaldata

De betaaldata bijstandsuitkering Nissewaard 2018 zijn:

Maand Betaaldatum
Januari 2018 woensdag 31
Februari 2018 woensdag 28
Maart 2018 vrijdag 30
April 2018 maandag 30
Mei 2018 * donderdag 31
Juni 2018 vrijdag 29
Juli 2018 dinsdag 31
Augustus 2018 vrijdag 31
September 2018 vrijdag 28
Oktober 2018 woensdag 31
November 2018 vrijdag 30
December 2018 maandag 31

*De vakantietoeslag van 5% wordt ook dan uitbetaald. Als er sprake is van verrekening of beslaglegging van uw uitkering ontvangt u mogelijk geen vakantiegeld.

Het verschilt per bank wanneer uw geld op uw rekening staat. U kunt ervan uitgaan dat uw uitkering op de genoemde betaaldatum is bijgeschreven. Hiervoor hoeft u dus niet langs te komen of te bellen.

Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd, woon- en leefsituatie. Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm. Zie voor meer informatie hierover onder 'Kostendelersnorm'.

De uitkering van een alleenstaande ouder is even hoog als die van een alleenstaande zonder kinderen. Alleenstaande ouders kunnen een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen. Zie belastingdienst.nl.

Bijstandsbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Hier vindt u de actuele bijstandsbedragen.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager uw uitkering. Dit is omdat u met meer volwassenen in uw woning de woonkosten kunt delen.

De inkomsten en het vermogen van u en uw partner tellen mee, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. Van andere medebewoners tellen de inkomsten en het vermogen niet mee.

Niet alle personen tellen mee voor de kostendelersnorm. De volgende personen tellen niet mee:

 • Jongeren tot 21 jaar
 • Mensen die voor de bijstandsuitkering staan geregistreerd als getrouwd of samenwonend
 • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
 • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen
 • Leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op een tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
 • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Er is een schriftelijke overeenkomst waarin de huurprijs is opgenomen. De huurprijs wordt periodiek geïndexeerd. Overeenkomsten met familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen) en de tweede graad (broers, zussen, grootouders, kleinkinderen) vallen erbuiten.

De kostendelersnorm geldt bij een bijstandsuitkering, een Bbz-uitkering, Ioaw-uitkering en Ioaz-uitkering.

Uitkering lager dan u dacht

Hebt u minder geld op uw rekening gekregen dan u had verwacht? Dat kan komen door andere inkomsten.

Inkomsten die uw bijstandsuitkering wel verlagen:

 • Inkomsten uit loondienst
 • Alimentatie
 • AOW
 • Persoonsgebonden budget (dit is inkomen dat u krijgt voor het verzorgen van bijvoorbeeld uw partner of een andere naaste)
 • Inkomensafhankelijke korting

Inkomsten die uw bijstandsuitkering NIET verlagen:

 • Toeslagen van de Belastingdienst, bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag
 • Inkomsten van uw kind jonger dan 18 jaar
 • Studiebeurs van uw thuiswonende kind

Denkt u dat het bedrag toch niet klopt? Zoek dan eerst uit welke inkomsten u naast uw bijstandsuitkering hebt. Kunt u deze inkomsten niet vinden tussen de voorbeelden die hierboven zijn genoemd? En hebt u toch een korting van uw uitkering gekregen? Neem dan contact op met de gemeente.