Bijstand voor zelfstandigen

De bijstand voor zelfstandigen (BBZ en IOAZ) wordt door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen neemt voor de gemeente Nissewaard alle wettelijke taken op zich rond deze regelingen. Dat betekent: het geven van algemene voorlichting, het innemen en beoordelen van aanvragen BBZ en IOAZ, het uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken en het uitvoeren van heronderzoeken. Daarnaast zal het Regionaal Bureau Zelfstandigen de uitbetaling van de toegekende uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal verzorgen en de eventuele terugvordering van eerdere leningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen.