Budgetbeheer en -begeleiding

Heeft u moeite met het beheren van uw geldzaken? De gemeente kan tijdelijk uw geldzaken overnemen. Dit heet budgetbeheer.

Wilt u hierover alvast meer weten? Bekijk de video over budgetbeheer via Indiveo.

Budgetbeheer helpt u om uw financiële zaken weer op orde te krijgen. Dit kan soms net even de rust brengen die u nodig heeft om aan andere problemen te kunnen werken. Budgetbeheer zonder schuldhulpverlening is altijd op vrijwillige basis. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën.

Als de gemeente voor u budgetbeheer gaat doen, gaat dit altijd in combinatie met budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding leert u hoe u zelf uw inkomsten en uitgaven moet beheren. Als u het beheer zelf wilt doen en alleen behoefte heeft aan budgetbegeleiding, dan kunt u dit ook apart aanvragen.

Wilt u budgetbeheer en budgetbegeleiding, en voldoet u aan de voorwaarden? U kunt met behulp van uw DigiD de aanvraag indienen. Binnen 14 dagen nemen wij contact met u op.

Als u al schuldhulpverlening van de gemeente heeft, kunt u budgetbeheer ook aanvragen via uw klantmanager.

Wij zorgen voor de betaling van vaste lasten, uw wekelijkse huishoudgeld, eventuele aflossingen en overige kosten. Of wij het beheer volledig of gedeeltelijk overnemen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Het uitgangspunt is altijd dat u zo zelfstandig mogelijk blijft en wij u daarbij ondersteunen. Als u tijdelijk helemaal niet in staat bent uw financiën te beheren, dan nemen wij dit volledig van u over en begeleiden wij u, om te zorgen dat u dit later wel weer zelfstandig kunt.

Alle afspraken die we met u maken over het ontvangen van uw inkomsten en betalen van uw lasten, leggen we vast in een budgetplan. Daarnaast wordt er een bedrag gereserveerd voor incidentele betalingen en voor onvoorziene uitgaven. Budgetbeheer helpt voorkomen dat er schulden ontstaan in uw vaste lasten of schulden die er al zijn nog verder oplopen. Als u ook gebruik maakt van schuldbemiddeling, dan wordt er rekening gehouden met het bedrag dat u moet afdragen aan uw schuldeisers.

Budgetbeheer bestaat uit:

 • Inventarisatie van inkomsten en uitgaven
 • Opstellen van een budgetplan
 • Aandacht voor toeslagen, kwijtscheldingsmogelijkheden van gemeentelijke heffingen en minimaregelingen
 • Uitvoeren van betalingen zoals we met u hebben afgesproken in het budgetplan
 • Telefonische vragen beantwoorden
 • Uitwisselen informatie en schriftelijke communicatie met instanties
 • Budgetbegeleiding
 • Voorbereiden en ondersteunen schuldbemiddelingtraject

Het proces van budgetbeheer staat beschreven in een infographic.

U komt in aanmerking voor budgetbeheer en budgetbegeleiding als u:

 • Inwoner bent van de gemeente Nissewaard en staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente Nissewaard

 • 18 jaar of ouder bent
 • Beschikt minimaal over een inkomen op bijstandsniveau. Wanneer u een inkomen heeft boven bijstandsniveau, kunnen we u doorverwijzen naar een organisatie voor budgetbeheer. Daar kunt u zelf budgetbeheer inkopen.

Via Mijn Schuldhulpverlening kunt u 24 uur per dag uw budgetbeheer bij de gemeente inzien. Als u inlogt, ziet u informatie over uw betaalplan, uw saldo, mutaties en uw afspraken. U kunt via Mijn Schuldhulpverlening uw gegevens wijzigen en afhankelijk van uw situatie, ook betaalopdrachten versturen. U hoeft dus niet meer te wachten op een rekeningafschrift via de post want deze kunt u, op elk door u gewenst tijdstip van de dag, online raadplegen.

Uw budgetbeheer kan ook bekeken worden via een mobiele app.
Uitleg: hoe kan ik de app installeren?